Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta przed skarbówką

25 września o godz. 14.00  przed Urzędem Skarbowym w Sosnowcu  związkowcy z Regionalnej Sekcji Pracowników Urzędów Skarbowych NSZZ Solidarność zorganizują pikietę w proteście przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu z pracy Grażyny Welon, przewodniczącej Solidarności w sosnowieckim urzędzie.

– W naszej ocenie to zwolnienie jest bezprawne. To jaskrawy przykład łamania praw pracowniczych i związkowych w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu – mówi Józefa Warchala, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Pracowników Urzędów Skarbowych.

4 września Grażyna Welon, przewodnicząca Solidarności w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu otrzymała rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oficjalnym powodem dyscyplinarnego zwolnienia było „wielokrotne, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz obowiązków członka korpusu służby cywilnej, skutkujące utratą zaufania”.  – Jednym z wymienionych „ciężkich wykroczeń”  było m.in. wysłanie przez przewodniczącą pisma do śląsko-dąbrowskiej Solidarności bez skonsultowania jego treści z pracodawcą. Pozostawiam to bez komentarza – dodaje Józefa Warchala.

Od decyzji pracodawcy Grażyna Welon odwołała się już do sądu pracy.

Dodaj komentarz