Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta przed siedzibą tarnogórskiego starostwa

2 lutego o godz. 9.30 przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zorganizowana zostanie pikieta w obronie pracowników likwidowanego Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu. Protestujący chcą też wyrazić swój sprzeciw wobec reorganizacji Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, na bazie którego ma powstać nowa jednostka realizująca wszystkie zadania starostwa związane z oświatą.

W styczniu Zarząd Powiatu przygotował uchwałę w sprawie przekształceń obu jednostek. 2 lutego uchwała ta ma zostać poddana pod głosowanie Rady Powiatu. Projekt zmian nie został skonsultowany ze stroną społeczną.

W ocenie związkowców reorganizacja nie ma żadnego uzasadnienia, ani ekonomicznego, ani merytorycznego. Obawiają się, że pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu, którzy do tej pory zajmowali się sprawami oświatowymi, mogą stracić pracę. Wszyscy oni są członkami Solidarności.

Ok. godz.10.00 uczestnicy pikiety przekażą petycję przewodniczącemu Rady Powiatu, a następnie wezmą udział w sesji Rady.

aga

 

Dodaj komentarz