Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta przed Ministerstwem Edukacji

Około 600 osób z Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły pikietowało w poniedziałek przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, domagając wycofania zmian w systemie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród demonstrantów byli członkowie oświatowej Solidarności.

Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność Lesław Ordon podkreśla, że zmiana w podstawie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych, która ma wejść w życie w nowym roku szkolnym, jest poważnym błędem. Jednak prowadzone do tej pory rozmowy z przedstawicielami ministerstwa nie przyniosły żadnych rezultatów.

Dlatego członkowie koalicji przekazali petycję do premiera Donalda Tuska, w której domagają się uchylenia rozporządzeń dotyczących zmiany podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimanzjalnych. Zwrócili uwagę, że bezpośrednie skutki reformy poniosą uczniowie i ich rodzice. Dokument odebrał dyrektor departamentu ds. administracji.

– Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczyli dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz rozwoju jednokierunkowego rozwoju może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej – napisali w petycji przedstawiciele koalicji.

Zdaniem protestujących ograniczenie nauczania języka polskiego i historii nieuchronnie doprowadzi do utraty tożsamości narodowej wśród młodzieży. Demonstranci zaapelowali też o podjęcie dialogu na temat polskiej oświaty. – Chcemy usiąść do stołu i rozpocząć dyskusję o systemie edukacji i reformach wprowadzanych przez rząd – dodaje Ordon

Podobne pikiety odbyły się 25 kwietnia przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Wówczas przedstawiciele koalicji również przekazali petycje do premiera Donalda Tuska.

Dodaj komentarz