Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta pracowników tarnogórskiego starostwa

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej 2 lutego przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przeciwko reorganizacji jednostek zajmujących się obsługą oświaty. Akcja okazała się skuteczna. Głosowanie nad uchwałą dotycząca planowanych przekształceń zostało zdjęte z porządku obrad sesji Rady Powiatu, która rozpoczęła się tuż po zakończeniu protestu.

– Zostaliśmy zmuszeni do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec postępowania Zarządu Powiatu. Jesteśmy zadowoleni, że radni usłyszeli nasz głos i zdjęli z porządku obrad tę uchwałę – powiedziała po pikiecie Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidarności w tarnogórskim starostwie.

Przygotowany w styczniu przez Zarząd Powiatu projekt uchwały zakładał likwidację Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu oraz przekształcenie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w nową jednostkę, która miałaby przejąć wszystkie zadania powiatu związane z obsługą oświaty. W ocenie związkowców planowane zmiany nie mają uzasadnienia ekonomicznego ani merytorycznego, a w ich efekcie pracę mogliby stracić pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu.

W ocenie Elżbiety Susek zdjęcie uchwały Zarządu Powiatu z porządku obrad nie oznacza, że temat reorganizacji obu jednostek został już definitywnie zamknięty. Związkowcy mają jednak nadzieję, że wszelkie kwestie związane z tym tematem będą uzgadniane ze stroną społeczną. – Będziemy przyglądali się dalszym działaniom podejmowanym przez Zarząd Powiatu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba zorganizujemy kolejne akcje protestacyjne – zapowiada przewodnicząca Solidarności w tarnogórskim starostwie.

Protest pracowników starostwa wsparli związkowcy z tarnogórskich zakładów pracy oraz posłanka PiS Barbara Dziuk.

aga

 

Dodaj komentarz