Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta pod Pałacem Prezydenckim – 24 maja 2012 roku

Dodaj komentarz