Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta kolejarzy w obronie miejsc pracy

1 sierpnia przed siedzibą Przewozów Regionalnych w Warszawie kolejarskie zawiązki zawodowe przeprowadzą blisko dwugodzinną akcję protestacyjną w obronie ok. 1800 pracowników likwidowanego Śląskiego Zakładu PR.

Kolejarze domagają się aby załoga ŚZPR została przekazana do nowej spółki Koleje Śląskie na zasadzie artykułu 23¹ Kodeksu pracy, który mówi o przejęciu przez nowy podmiot zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z pracownikami. Na realizację tego postulatu związkowcy dali władzom PR i Kolei Śląskich czas do 14 sierpnia. – Z dotychczasowych rozmów prowadzonych przez nas z marszałkiem województwa śląskiego Adamem Matusiewiczem wynikało, że sprawa przejęcia pracowników PR wraz z taborem przez Koleje Śląskie idzie w dobrym kierunku. Jednak prezes Kolei Śląskich mówi w mediach coś zupełnie innego. – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Termin pikiety został wybrany nieprzypadkowo. W dniu protestu w warszawskiej siedzibie Przewozów Regionalnych odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej spółki. – Jeżeli członkowie rady i kierownictwo PR zlekceważą nasz protest, to już wkrótce będziemy pikietować przed Śląskim Urzędem Marszałkowskim podczas obrad Sejmiku lub Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Jeśli ten protest nie przyniesie rezultatów, to nie wykluczamy przeprowadzenia strajku na kolei – zapowiada Henryk Grymel.

Większość pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych to osoby z wieloletnim stażem, którym bardzo trudno byłoby znaleźć nowe zatrudnienie. – Dlatego zaproponowaliśmy  rozwiązanie, by Koleje Śląskie, które dysponują tylko 20 pociągami i 320-osobową załogą, przejęły zatrudnionych w PR wraz taborem przedsiębiorstwa. To byłoby korzystne dla obu stron. Koleje śląskie zyskałyby pracowników i sprzęt niezbędny do obsługi nowych połączeń, a przede wszystkim udałoby się uratować setki miejsc pracy – mówi Grymel.

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych ma wozić pasażerów tylko do końca 2012 roku. Po nowym roku zostanie zlikwidowany. W czerwcu Zarząd Województwa Śląskiego, współwłaściciel ŚZPR, podjął decyzję o zleceniu obsługi wszystkich kolejowych połączeń pasażerskich w regionie spółce Koleje Śląskie bez procedury przetargowej.

Akcja protestacyjna kolejarskich związków zawodowych rozpocznie się o godzinie 11.30 przed siedzibą Przewozów Regionalnych przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie. Uczestnicy pikiety ze Śląska wyjadą na pikietę z peronu 4 dworca kolejowego w Katowicach o godzinie 6.50.

Dodaj komentarz