Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwszy rok kadencji Piotra Dudy

Zebranie 350 tysięcy podpisów i złożenie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, dobra współpraca ze strukturami regionalnymi oraz rosnące zaufanie do związku – to zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy jedne z najważniejszych osiągnięć pierwszego roku jego kadencji. 21 października upłynął rok od wybrania go na szefa związku.

Podczas zeszłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu Piotr Duda o przewodnictwo w Solidarności konkurował z ówczesnym szefem „S” Januszem Śniadkiem. Pokonał go 27 głosami. Przekonał delegatów zapowiedziami odpolitycznienia związku, większej równowagi pomiędzy historią a teraźniejszością oraz zmiany polityki informacyjnej.

– Stopniowo realizuję te obietnice – podkreśla Piotr Duda. – Związek pod moim kierownictwem wciąż pamięta o naszej pięknej historii, ale intensywnie angażuje się przede wszystkim w bieżącą pracę związkową.  Jako najbardziej spektakularne przykłady tego zaangażowania wymienia m.in. zebranie przez Solidarność 350 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, kilkudziesięciotysięczne manifestacje w Warszawie i Wrocławiu czy rozpoczynającą się wkrótce kampania skierowana przeciwko umowom śmieciowym.

Jednym z najważniejszych haseł przedwyborczych Piotra Dudy była zmiana relacji ze światem polityki. Rok temu, jeszcze jako kandydat na przewodniczącego, zapowiadał większą równowagę w relacjach z partiami politycznymi. Dziś mówi: – Jeśli chcemy być skuteczni jako związek, od polityki i od polityków do końca nie uciekniemy. Traktujemy ich po partnersku i też takiego traktowania oczekujemy. Przed żadnym ugrupowaniem nie będziemy klękać.

Ważną zapowiedzią przedwyborczą Piotra Dudy było utrzymywanie częstych i regularnych kontaktów ze strukturami terytorialnymi i branżowymi „S”. – Nie wyobrażam sobie, że mógłbym być biurowym przewodniczącym, nie spotykać się z ludźmi, nie rozmawiać o ich problemach. W organizacjach zakładowych toczy się prawdziwe związkowe życie, przewodniczącego Solidarności nie może tam zabraknąć – mówi Piotr Duda, który w ostatnich 12 miesiącach pokonał w podróżach służbowych ponad 100 tys. kilometrów.

Realizacją przedwyborczych zapowiedzi są też zmiany w sferze komunikacji z otoczeniem. Więcej różnorodnych informacji pojawia się na internetowej stronie Komisji Krajowej, aktywne są związkowe profile na Facebooku i You Tube. Związek wydaje też co tydzień Serwis Informacyjny Solidarności oraz, poprzez zależną spółkę Tysol, Tygodnik Solidarność.
Za sukces ostatnich 12 miesięcy Piotr Duda uznaje rosnące zaufanie do związku. Według wrześniowych badań CBOS, dobrą ocenę NSZZ Solidarność wystawia 35 proc. badanych. To o 5 proc. więcej niż rok temu. O 4 proc. spadła natomiast liczba złych ocen wystawianych związkowi. We wrześniu taką opinię wyraziło 30 proc. badanych. Rok temu – 34 proc. – To potwierdzenie, że działania podejmowane przez związek idą w dobrym kierunku, że nasza praca ma sens. Ludzie to widzą i doceniają – mówi Piotr Duda.

na podstawie publikacji Działu Informacji KK


Dodaj komentarz