Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze zakłady już głosowały

Prawie 80 proc. pracowników Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy wzięło udział w referendum strajkowym w ramach przygotowań do solidarnościowego strajku generalnego w regionie. Akcja referendalna rozpoczęła się również w Hucie Pokój i śląskich spółkach kolejowych.

– Sytuacja naszej walcowni jest bardzo trudna, pracownicy mają świadomość, że te postulaty dotyczą nas wszystkich. Sądzę, że wynik referendum będzie pozytywny i pracownicy opowiedzą się za strajkiem – mówi Marek Gramś, szef zakładowej Solidarności oraz zaznacza, że w głosowaniu brali udział zarówno szeregowi pracownicy, jak i kadra zarządzająca.

Jak podkreśla przewodniczący, największym problemem tego zakładu są wysokie ceny energii elektrycznej, które po wejściu w życie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego wzrosną o ok. 30 proc. Jeżeli walcownia nie otrzyma od rządu takiego wsparcia, jakie mają zakłady energochłonne w innych krajach Unii Europejskiej, dojdzie do zwolnień pracowników.

Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy jest pierwszym zakładem, w którym referendum zostało już zakończone. 21 listopada głosowanie rozpoczęło się też w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. – Ustawiliśmy urny w ośmiu miejscach. W niektórych spółkach wchodzących w skład naszego zakładu obowiązuje trzyzmianowy system pracy, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić, ilu ludzi wzięło udział w głosowaniu. Referendum zakończy się w 23 listopada o godz. 14.00 – relacjonuje Józef Skudlik, szef Solidarności w Hucie Pokój. Podkreśla, że referendum poprzedziła szeroka akcja informacyjna. Pracownikom wszystkich oddziałów przekazany został związkowy biuletyn, informujący o przyczynach protestu.

W najbliższych dniach akcja referendalna rozpocznie się w kolejnych zakładach z branży hutniczej. 23 listopada w Hucie Buczek w Sosnowcu, 26 listopada w ArcelorMittal Poland, w Hucie Bankowa i w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze. Wyniki tych głosowań będą znane na początku grudnia.

Akcja referendalna rozpoczęła się też w śląskich spółkach kolejowych. Kolejarze oprócz głosowania dotyczącego strajku generalnego w regionie podejmą decyzję w sprawie ogólnopolskiego strajku na kolei w obronie ulg przejazdowych. Pierwszy dzień akcji poświęcony został na sprawy proceduralne. – Wszystkie komisje zakładowe otrzymały materiały informacyjne, zawiązały się też komitety referendalno-strajkowe. W pierwszych spółkach fizycznie głosowanie rozpocznie się w czwartek i w piątek – relacjonuje Stanisław Hrustek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność. Podkreśla, że względu na specyfikę tej branży, czyli dużą liczbę spółek rozrzuconych po całym regionie, przygotowania do referendum zajęły więcej czasu, a głosowanie potrwa do 10 grudnia.

Dodaj komentarz