Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze takie porozumienie

Wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz poprawy warunków pracy i płac pracowników – to najważniejsze cele porozumienia partnerskiego, podpisanego 26 lutego pomiędzy śląsko-dąbrowską Solidarnością a Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zrzeszającą blisko 8 tys. przedsiębiorców i stowarzyszeń pracodawców.
 
W obszarze dotyczącym warunków pracy i płacy polskich pracowników strony zobowiązały się do współpracy na rzecz wprowadzenia klauzuli regulującej i dokładnie określającej wzrost świadczeń pracowników w stosunku do wzrostu wskaźnika PKB na głowę mieszkańca w Polsce. W obszarze związanym z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw śląsko-dąbrowska Solidarność wraz z Federacją MSP będą współpracować na rzecz wprowadzenia zmian w prawie zmierzających do zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz uproszczenia przepisów podatkowych z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego podatnika. Domagają się także wprowadzenia zasady, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść obywatela. Sygnatariusze zobowiązali się też do wzajemnego popierania wszelkich inicjatyw społeczno-politycznych, których celem będzie naprawa systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej.
 
Wspólne problemy, wspólne interesy 
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz podkreślił, że do tej pory organizacje związkowe, pracodawcy i inne środowiska działały osobno w ramach swoich interesów. Jego zdaniem podpisane porozumieniełamie stereotyp mówiący o tym, że interesy pracowników i pracodawców są z gruntu sprzeczne. – Tu nie ma sprzeczności, ponieważ sytuacja zarówno pracobiorców, których reprezentujemy jako związek zawodowy, jak i przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jest katastrofalna – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Zaznaczył, że intencją porozumienia jest doprowadzenie do zmiany systemu gospodarczego w Polsce, a w przyszłości także politycznego, poprzez zmiany w ordynacji wyborczej. – Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca otworzy, i pracownikom, i przedsiębiorcom możliwość lepszego funkcjonowania – zaznaczył Dominik Kolorz.
 
Trudna sytuacja polskich przedsiębiorstw
O trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się pracodawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mówili też przedstawiciele Federacji MŚP. – Jako mały przedsiębiorca na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w 2004 roku zatrudniałem 45 pracowników, a w 2014 roku zatrudniam 5 – powiedział prezes Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Maciej Wroński. Jego zdaniem porozumienie o partnerstwie między „S” a Federacją MŚP jest wydarzeniem, które zapoczątkuje drogę zmian systemu gospodarczego w Polsce. – Polska jest dzisiaj w opłakanym stanie gospodarczym. Ludzie pracy i Solidarność mają takie same problemy jak mały i średni biznes – zaznaczył Jacek Kozłowski z Federacji MŚP. 
 
Zmiany w prawie podatkowym
Podkreślił, że przedsiębiorcy reprezentujący małe i średnie firmy nie zamierzają uchylać się od płacenia podatków. – My nie mówimy o obniżeniu podatków, żebyśmy nie wpłacali pieniędzy do budżetu. My chcemy tylko wiedzieć, w jaki sposób te podatki mamy odprowadzać. A dzisiaj mamy tysiące pułapek w prawie stworzonym przez polski parlament i ministerstwo finansów, które zagrażają polskim przedsiębiorcom – powiedział Jacek Kozłowski. Zdaniem małych i średnich przedsiębiorców wpływ na prawo podatkowe mają duże firmy i korporacje zagraniczne, które próbują wejść na polski rynek.  – To jest nieporozumienie, że przedsiębiorstwa, które funkcjonują w specjalnych strefach ekonomicznych i wielkie sieci wielkopowierzchniowe, na skutek wadliwego prawa, nie płacą w Polsce podatków. Związek jest na etapie finalizacji pakietu propozycji zmian w prawie podatkowym – dodał Dominik Kolorz.
 
Otwarta formuła
Szef śląsko-dąbrowskiej „S”zaznaczył, że podpisane porozumienie ma otwartą formułę. Przystępować do niego będą inne organizacje związkowe, inne organizacje pracodawców i społeczne. 
 
W konferencji prasowej po podpisaniu porozumienia obok przedstawicieli śląsko-dąbrowskiej Solidarności i Federacji MSP uczestniczył też  Paweł Kukiz muzyk i społecznik, lider ruchu Zmieleni.pl. Ten ruch będzie kolejnym stowarzyszeniem, które przystąpi do porozumienia. Kukiz podkreślił, że dokument ma charakter symboliczny. – Jestem przekonany, że od dnia dzisiejszego zacznie się ratunek dla Rzeczpospolitej. Mamy do czynienia ze zdemontowanym państwem, które jest zadłużone na bilion euro. Mamy do czynienia z państwem niżu demograficznego, z państwem, które wysłało 3 mln swoich obywateli na roboty do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych państw UE – powiedział Paweł Kukiz.
 
aga,ny
 

Dodaj komentarz