Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze referendum będzie w hutnictwie

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podczas spotkania 30 października podjęli decyzję o rozpoczęciu procedury referendalnej związanej z zamiarem przeprowadzenia generalnego strajku solidarnościowego w zakładach i w instytucjach w woj. śląskim.

– Ustaliliśmy harmonogram pierwszych akcji referendalnych. Na początek referendum zostanie przeprowadzone w zakładach branży hutniczej. Rozpocznie się ono 21 listopada. Kolejne referendum będzie na kolei. Ruszy 26 listopada – poinformował Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Referendum w poszczególnych branżach będzie poprzedzać akcja informacyjna w zakładach pracy. Będziemy szczegółowo wyjaśniać ludziom, dlaczego podejmujemy takie działania. Zresztą cały czas odbywają się spotkania ze związkowcami i pracownikami z różnych zakładów i branż, i odzew jest bardzo pozytywny. Wielu ludzi jest przekonanych, że bez radykalnych działań protestacyjnych ich sytuacja może się już tylko pogarszać – dodaje szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Podczas następnego spotkania MKPS podjęte zostaną decyzje co do terminów referendów w kolejnych branżach.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy został powołany 23 października przez reprezentantów śląsko-dąbrowskiej Solidarności, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień’ 80. W przyjętym tego dnia stanowisku członkowie MKPS napisali, że „celem komitetu jest ochrona mieszkańców województwa śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce”. 

Dodaj komentarz