Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

11 stycznia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Przewodniczącym WRDS został szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady, które miało miejsce w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrano prezydium WRDS oraz przyjęto regulamin jej funkcjonowania. – Mam nadzieję, że dialog społeczny na poziomie naszego województwa w nowej formule będzie funkcjonował lepiej i efektywniej. W ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zajmowaliśmy się głównie gaszeniem pożarów. Teraz chcemy działać inaczej, rozwiązywać problemy, zanim ulegną eskalacji oraz inicjować dobre rozwiązania dla naszego regionu – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz.

Jak poinformował przewodniczący, jeszcze w styczniu odbędzie się robocze spotkanie prezydium WRDS, natomiast na pierwszą dekadę lutego zaplanowano w pierwsze plenarne posiedzenie Rady, które będzie poświęcone przede wszystkim  problemami branży hutniczej. – Jednym z priorytetów Rady będzie również kwestia opracowania programu dla województwa śląskiego na kształt dawnego Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Potrzebę stworzenia specjalnego programu rozwoju naszego regionu dostrzegają w mniejszym lub większym stopniu wszystkie organizacje i instytucje mające swoich przedstawicieli w WRDS – wskazał przewodniczący.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są tworzone na bazie przyjętej w ubiegłym roku ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. WRDS zastąpiły funkcjonujące niegdyś Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Rady są powoływane przez marszałków województw. W ich skład wchodzą również wojewodowie, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Kadencja przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Prezydium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji zasiadających w Radzie.

łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.