Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Krajowej

Podczas drugiego dnia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie ukonstytuowała się nowo wybrana Komisja Krajowa związku. Region Śląsko-Dąbrowski ma w niej 14 przedstawicieli. 
 
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Krajowej odbyło się w przerwie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie 26 października. Do składu Prezydium KK zostali ponownie wybrani  Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak, Ewa Zydorek oraz Henryk Nakonieczny.   
 
Członkowie Komisji Krajowej na rozpoczynającą się kadencję zostali wybrani przez delegatów KZD późnym wieczorem 25 października. Z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego do Komisji Krajowej obok Piotra Dudy weszli bez procedury wyborczej  Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu-Regionu, a także szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik i przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara. W wyborach członków Komisji Krajowej delegaci obdarzyli zaufaniem również następujących przedstawicieli śląsko-dąbrowskiej Solidarności: Bogdana Bisia, Artura Braszkiewicza, Jerzego Goińskiego, Henryka Grymela, Bogusława Hutka, Sławomira Kozłowskiego, Henryka Nakoniecznego, Piotra Nowaka, Edytę Odyjas i Waldemara Sopatę.   
 
Komisja Krajowa jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych NSZZ Solidarność. Do jej zadań należy m.in. reprezentowanie całego związku wobec władz i organów administracji państwowej, koordynowanie działań oraz przyjmowanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych NSZZ Solidarność. 
 
łk

Dodaj komentarz