Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze podwyżki od 7 lat

Wynagrodzenia zasadnicze w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Mysłowicach wzrosły od 8 do 15 proc. Poprawę płac załoga firmy odczuje na początku września, gdy na konta wpłynie wypłata ze sierpień.

Jak informuje Grzegorz Górski, szef zakładowej Solidarności, jest to pierwszy od siedmiu lat wzrost płac w firmie. – Pracownicy długo czekali na te podwyżki i na pewno będą zadowoleni z ich wysokości, tym bardziej że podniesienie stawek zasadniczych pociągnie za sobą podwyższenie pozostałych składników wynagrodzeń. To powinno znacząco powinno wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin, bo zarobki w firmie nie są wysokie, średnia płaca wynosi ok. 2,2 tys. zł brutto – mówi przewodniczący. Zaznacza, że wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników uzależniona została od ich zaangażowania w pracę.

Dodaje, że negocjacje płacowe z pracodawcą były długie i trudne, ale stronie związkowej udało się wprowadzić zapis o podwyżkach wynagrodzeń do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pod koniec lipca zmiany w tym dokumencie zarejestrowała Państwowa Inspekcji Pracy.

Podkreśla, że podczas rozmów związkowcom udało się obronić dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, które wynoszą od 3 do 9 proc. płacy minmalnej.  – W zamian za podwyżki  płac zarząd spółki dążył do zlikwidowania tych dodatków, ale nie zgodziliśmy się na takie rozwiązanie – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.

W mysłowickim ZOM zatrudnionych jest ok. 100 pracowników. Do Solidarności, będącej jedynym związkiem zawodowym w firmie, należy już ponad 30 proc. załogi. W ciągu ostatnich dwóch lat uzwiązkowienie w zakładzie systematycznie wzrasta. – Ludzie sami przekonują się, że warto należeć do związku. Widzą, że jesteśmy partnerem pracodawcy do rozmów i możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie i ma znaczenie dla załogi – podkreśla Górski.

W jego ocenie jedną z najpilniejszych kwestii w najbliższych miesiącach będzie przeprowadzenie badań stanowisk pracy pod kątem wydatku kalorycznego. – Jeżeli okaże się, że są takie stanowiska, na których pracownikom należą się posiłki regeneracyjne, to na pewno o nie wystąpimy – zapowiada Górski.

aga
źródło foto:pixabay.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.