Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsza podwyżka od lat

23 kwietnia związki zawodowe i zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisały porozumienie płacowe. Na mocy jego zapisów dopłaty gwarantowane do dniówek pracowników wyniosą od 18 do 32 zł w zależności od stanowiska pracy. Zapowiedziany na 25 kwietnia strajk ostrzegawczy PGG został odwołany.
Pierwsza podwyżka od lat
Zakończyliśmy spór zbiorowy, ludzie dostaną realne pieniądze, znacznie wyższe od tego, co na początku proponował zarząd. Zgodnie z zapisami porozumienia górnik w wyrobisku, który przepracuje 21 dniówek w ciągu miesiąca, zarobi miesięcznie ok. 470 zł więcej, pozostali pracownicy zatrudnieni pod ziemią ok. 440 zł, pracownicy przeróbki ok. 400 zł, a inni pracownicy powierzchni ok. 270 zł – poinformował po zakończeniu rozmów Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej.
Zapisy porozumienia płacowego w PGG obowiązują od kwietnia. W tym miesiącu liczba dni roboczych z uwagi na wolny od pracy Poniedziałek Wielkanocny wynosi 20, więc dopłata gwarantowana będzie odpowiednio niższa. Analogicznie pracownicy otrzymają więcej pieniędzy w miesiącach, w których dni roboczych jest więcej. Co warte podkreślenia, dopłaty obowiązują za każdy przepracowany dzień w miesiącu, a więc również za soboty i niedziele.
To dobre porozumienie
Dla pracowników kopalń i zakładów wchodzących w skład PGG będzie to pierwsza podwyżka od 2012 roku. Co więcej, w ostatnich latach w związku z kryzysem branży górniczej pracownicy spółki dla ratowania swoich zakładów pracy zgadzali się na ograniczenie niektórych elementów wynagrodzeń. – To dobre porozumienie, bo z jednej strony zapewnia wszystkim pracownikom PGG realny i bardzo przyzwoity wzrost wynagrodzeń, a z drugiej gwarantuje spółce spokojne funkcjonowanie – ocenia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, który uczestniczył w negocjacjach płacowych w PGG. – Trzeba pamiętać, że Polska Grupa Górnicza funkcjonuje w zupełnie innych realiach, niż jej poprzedniczka, czyli Kompania Węglowa. Uzgodnienia dotyczące płac muszą być akceptowane przez udziałowców spółki. Choćby z tego względu wzrost wynagrodzeń, który udało się wynegocjować w tym porozumieniu, należy ocenić pozytywnie, pamiętając, że początkowe propozycje zarządu były o połowę lub nawet dwukrotnie niższe – dodaje przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

Porozumienie zawarte przez zarząd PGG i stronę społeczną obowiązuje do końca 2018 roku oraz w 2019 roku, a nie, jak chciał zarząd, tylko do końca bieżącego roku. W tym czasie prowadzone będą rozmowy dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który ujednolici system płac w spółce. – Zyskaliśmy czas na spokojne uzgodnienie jednolitych zasad wynagradzania, czyli podstawowej kwestii, której dotyczyć będzie nowy układ zbiorowy. Jednocześnie w podpisanym 23 kwietnia dokumencie zostało określone średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika w 2019 roku, co oznacza de facto, że to porozumienie będzie skutkować również w kolejnych latach – wyjaśnia przewodniczący NSZZ „S” w Polskiej Grupie Górniczej.
„Czternastka” po nowemu
Oprócz porozumienia dotyczącego gwarantowanych dopłat do dniówek pracowników PGG, przedstawiciele zarządu spółki oraz reprezentanci związków zawodowych uzgodnili w odrębnym dokumencie zasady naliczania nagrody rocznej zwanej potocznie „14-tą pensją” za 2019 rok. Zgodnie z ustaleniami nagroda będzie się składała z gwarantowanej części podstawowej, wynoszącej 85 proc. oraz z części ruchomej, wynoszącej do 30 proc., uzależnionej od realizacji planów wydobywczych przez daną kopalnie. – Podpisanie porozumienia dotyczącego „czternastek” za 2019 rok było warunkiem koniecznym dla zgody zarządu na wysokość wzrostu miesięcznych wynagrodzeń. Przypomnę, że w początkowej fazie rozmów płacowych pracodawca chciał, aby kwoty dopłat do dniówek również były uzależnione od wyników kopalni. Innymi słowy, bez naszej zgody na nowe zasady dotyczące nagrody rocznej nie byłoby porozumienia dotyczącego podwyżek płac – zaznacza Hutek.
Przewodniczący podkreśla jednocześnie, że nowe zasady naliczania „czternastek” dotyczą dopiero 2019 roku. – Strony wyznaczyły sobie termin wypracowania jednolitych zasad wynagradzania w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do września 2018 roku. Niewykluczone więc, że zasady naliczania „14-tej pensji” zostaną ustalone w ZUZP zupełnie inaczej, a uzgodnienia dotyczące tej kwestii, które zapisano w porozumieniu z 23 kwietnia, w ogóle nie wejdą w życie – wyjaśnia szef Solidarności w PGG.
Strajk odwołany
Podpisanie porozumienia płacowego w Polskiej Grupie Górniczej oznacza, że zapowiadany przez centrale związkowe strajk ostrzegawczy został odwołany. We wtorek 24 kwietnia związkowcy przeprowadzili masówki dla załóg kopalń i zakładów spółki, podczas których przekazali pracownikom szczegółowe informacje dotyczące zapisów podpisanego dzień wcześniej porozumienia.
Spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy centralami związkowymi a zarządem PGG rozpoczął się 14 marca. Z powodu braku efektów negocjacji, 16 kwietnia związki zawodowe powołały sztab protestacyjno-strajkowy. Zapowiedziały też, że zaplanowane na 23 kwietnia spotkanie stron to rozmowy „ostatniej szansy”. W przypadku ich fiaska, dwa dni później miało dojść do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych PGG.
Łukasz Karczmarzyk

Dodaj komentarz