Solidar Śląsko Dąbrow

Pieniądze z nagrody podzielone

2009 zł brutto nagrody z zysku za 2011 rok otrzymają pracownicy dołowi z Kompanii Węglowej. Nagrody dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla wyniosą 1500 zł brutto, dla pozostałych pracowników powierzchni 1306 zł brutto, a dla zatrudnionych w administracji spółki 1206 zł brutto. Takie ostateczne wartości wypłaty nagrody z zysku za 2011 rok zostały ustalone na podstawie regulaminu przyjętego 30 maja przez pracodawcę i stronę związkową. Zarząd spółki przedstawił  je związkom zawodowym podczas spotkania 15 czerwca.

– Te kwoty pracownicy otrzymają przy maksymalnym przepracowaniu tzw. „czarnych dniówek” w 2011 roku. Jeśli pracownik przepracował ich mniej, to otrzyma odpowiednio mniejszą nagrodę. Nagrody z zysku otrzymają także nowo przyjęci pracownicy oraz ci, którzy w 2011 roku odeszli na emerytury bądź inne świadczenia – mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej.

Z przyznanych przez ministra gospodarki 125 mln zł na nagrodę z zysku zarząd spółki odprowadził podatki i do podziału pomiędzy pracowników spółki pozostało około 102 mln. Jak podkreśla Kłysz, przy uzgadnianiu regulaminu wypłaty nagród z zysku akceptację zarządu Kompanii i większości organizacji związkowych zyskał zaproponowany przez Solidarność projekt sposób podziału. – Zaproponowaliśmy, by wysokość nagrody z zysku obliczona została dla poszczególnych grup pracowniczych. Do nich przyporządkowaliśmy odpowiednie przeliczniki. Uzgodniliśmy, że 100 proc. nagrody otrzymają pracownicy dołowi, 75 proc. zatrudnieni w przeróbce mechanicznej węgla, 65 proc. pracownicy powierzchni, a 60 proc. zatrudnieni w administracji – informuje Stanisław Kłysz.

Przyznana pracownikom spółki nagroda z zysku jest pierwszą w historii Kompanii Węglowej. – To świadczy o dobrej kondycji ekonomicznej naszej firmy. Wiadomo, że chcielibyśmy, by wartość  tej nagrody była jak najwyższa, bo koszty utrzymania wciąż rosną, ale i tak nasze załogi są z niej zadowolone. Te pieniądze z pewnością stanowią motywację do jeszcze lepszej pracy. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie Kompania Węglowa jest jedyną spółką węglową, która w drodze dialogu rozwiązuje wszystkie problemy pracownicze – dodaje Stanisław Kłysz.

Nagrody z zysku dla ponad 56 tysięcy pracowników Kompanii Węglowej zostaną wypłacone 20 czerwca.
 

Dodaj komentarz