Solidar Śląsko Dąbrow

Pieniądze na zarybienie Odry

14 mln zł na odbudowę bioróżnorodności Odry przekażą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działające w dorzeczu rzeki. Umowę w tej sprawie przedstawiciele WFOŚiGW w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Katowicach podpisali 22 września. Katowicki Fundusz reprezentował Tomasz Bednarek, prezes tej instytucji.

– Celem jest wsparcie odbudowy ekosystemu Odry między innymi poprzez zarybianie i inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej. Przyczynią się one do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz ich skuteczniejszej ochrony – zaznaczyła podczas uroczystości Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Projekt będzie realizowany do końca 2025 roku i ma się przyczynić do przywrócenia populacji ryb i odbudowy ekosystemu Odry sprzed kryzysu. O środki będą się mogły starać podmioty uprawnione do zarybiania, w tym m.in. uczelnie i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe i organizacje producentów ryb oraz parki narodowe.

Do katastrofy ekologicznej na drugiej co do wielkości polskiej rzece doszło w lecie tego roku. W jej wyniku na kilkusetkilometrowym odcinku Odry wyłowiono dziesiątki ton śniętych ryb.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Dariusz Kowalczyk