Solidar Śląsko Dąbrow

Pieniądze na walkę ze skutkami pandemii

W 2021 roku na walkę z COVID-19 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczą w sumie 6,7 mln zł. Te środki trafią do szpitali w całym kraju i pomogą w utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych.
 
Tak jak w zeszłym roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze szpitale w walce ze skutkami koronawirusa. Placówki medyczne otrzymają środki na zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających podczas leczenia pacjentów zakażonych COVID-19. Przedsięwzięcie jest realizowane pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 
Zużyte maseczki, rękawiczki, przyłbice i kombinezony ochronne muszą być traktowane jak odpady niebezpieczne, których nie można wyrzucać do koszy na śmieci. Ich odbiorem i utylizacją zajmują się specjalistyczne firmy, co wpływa na zwiększenie kosztów funkcjonowania placówek medycznych. Marek Ryszka, wiceprzewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że przyjęty w zeszłym roku mechanizm wsparcia walki z COVID-19 został pozytywnie odebrany przez beneficjantów, dlatego Fundusze wyraziły gotowość dalszego finansowania tego przedsięwzięcia. – W 2021 roku przeznaczą one łącznie 6,7 mln zł na działania związane z zagospodarowaniem zakaźnych odpadów medycznych w swoich regionach – podkreślił Marek Ryszka.
 
W pomoc szpitalom włączył się także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który na w zeszłym roku na walkę ze skutkami COViD-19 przekazał 1 mln zł. Pomoc trafiła do placówek medycznych, w których zorganizowane zostały oddziały zakaźne, m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach oraz do Szpitala Rejonowego w Raciborzu, które otrzymały po 250 tys. zł. Wśród beneficjentów katowickiego WFOŚiGW znalazł się także Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu oraz Szpital Powiatowy w Zawierciu. Placówkom tym przekazano po 100 tys. zł.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: freepik.com
 

Dodaj komentarz