Solidar Śląsko Dąbrow

Pieniądze na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Radlinie

Spółka JSW Koks S.A. otrzyma 150 mln zł pożyczki na dofinansowanie budowy elektrociepłowni powstającej na terenie Koksowni Radlin. 11 sierpnia przedstawiciele spółki i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę w tej sprawie.

Dokument podpisano w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Inwestycja polega na budowie elektrociepłowni o mocy 28 MW energii elektrycznej i 37 MW energii cieplnej. Dzięki spalaniu paliwa odpadowego gazu koksowniczego będziemy mogli tę energią zabezpieczać nie tylko potrzeby koksowni Radlin, ale również kopalni Marcel, należącej do PGG. Będziemy także zabezpieczać energię cieplną w postaci ciepłej wody dla mieszkańców mikroregionu radlińskiego – wyjaśniła Iwona Gajdzik-Szot, prezes JSW Koks S.A. Zaznaczyła, że to także kolejny krok w kierunku niezależności energetycznej całej Grupy Kapitałowej JSW.

Budowa elektrociepłowni pracującej w trybie wysokosprawnej kogeneracji opalanej odpadowym paliwem to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Grupę Kapitałową JSW. Ma na celu nie tylko zagospodarowanie energii chemicznej zawartej w nadmiarowym gazie koksowniczym poprzez wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ale także ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. – To kolejna inwestycja wspierana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której poprawi się stan środowiska naturalnego, a także zaoszczędzona zostanie energia cieplna i elektryczna. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy regionu – powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Środki na pożyczkę pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej na ten cel spółka pozyskała już 134 mln zł z POIiŚ.

aga
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/ M.Cichy