Solidar Śląsko Dąbrow

Pieniądze dla firm zagrożonych kryzysem energetycznym

208 firm działających w sektorach energochłonnych otrzyma łącznie ponad 2,4 mld zł pomocy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród spółek objętych wsparciem znalazły się także przedsiębiorstwa z województwa śląskiego.

Środki pochodzą z rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku”. Udzielone w jego ramach wsparcie wyniosło od kilku tysięcy do kilkuset milionów złotych. Jak poinformował NFOŚiGW, na liście beneficjentów są zarówno małe, rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa.

Wśród firm z największym dofinansowaniem znajdują się m.in.: ArcelorMittal Poland, do którego trafi 207 mln zł, Huta Łaziska z pomocą wynoszącą 149 mln zł oraz Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” ze wsparciem wartym 100 mln zł. – Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu, a kompleksowy program wsparcia stanowi odpowiedź na wyjątkową sytuację. Podejmowanie takich działań w Polsce to także wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program jest skierowany do firm działających w branżach energochłonnych, których działalność została zagrożona w związku ze wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem przyznanej pomocy jest utrzymanie płynności finansowej, miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w czasie kryzysu energetycznego. Nabór w programie był prowadzony od 9 do 22 lutego. Szansę na wsparcie miały firmy działające w takich branżach jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu, czy produkcja nawozów sztucznych

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku” to program ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest operatorem tego programu.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: yayimages.com