Solidar Śląsko Dąbrow

Pielgrzymka biegowa

13 września, w przededniu 64. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, spod katowickiej kopalni Wujek wystartowała VI pielgrzymka biegowa do grobu patrona Solidarności w Warszawie. Pobiegli w niej zawodnicy z Akcji Katolickiej z Knurowa, z kopalń Wujek i Knurów, z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież szkolna z Knurowa i podopieczni tamtejszego Caritasu. Start biegaczy poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie oraz uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem.

– Tą pielgrzymką biegową z miejsca, w którym 9 górników oddało swoje życie za wolność i Solidarność, rozpoczynamy zarazem obchody 30. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek – oznajmił Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników Poległych 16 XII 1981 r. w KWK Wujek.

Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zwrócił uwagę na wymowną symbolikę biegu. – Zaczynacie pod Wujkiem, tu gdzie górnicy przeciwstawili się stanowi wojennemu, a kończycie przy grobie patrona Solidarności. Górnicy z Wujka i ksiądz Jerzy złożyli najwyższą ofiarę, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję wam, że chcecie podtrzymać pamięć o historii, bo niestety w naszym kraju jest już wielu takich, którzy się tej historii wstydzą. Cieszę się, że tylu młodych ludzi będzie uczestniczyć w biegu. To bardzo ważne, byście pamiętali o tych wydarzeniach, które muszą być czczone – powiedział do biegaczy Dominik Kolorz   

W trakcie uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem pomysłodawca sztafety Marian Gruszka z Knurowa, emerytowany górnik i członek Akcji Katolickiej, organizator pielgrzymek biegowych do Piekar Śląskich, w imieniu biegaczy uhonorował Krzysztofa Pluszczyka  pamiątkowym medalem z wizerunkiem ks. Jerzego. – Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Należy się ono wszystkim, którzy pomagają w zachowaniu pamięci o górnikach, którzy 16 grudnia 1981 r. zginęli i zostali ranni – powiedział Krzysztof Pluszczyk.

14 września około godz. 17.00 sztafeta dobiegnie do grobu ks. Jerzego. Tam swoją obecność zapowiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.  Organizatorem pielgrzymki biegowej jest Śląsko-Dąbrowska Solidarność, Akcja Katolicka z Knurowa, Katowicki Holding Węglowy i Społeczny Komitet Pamięci Górników Poległych 16 grudnia 1981 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *