Solidar Śląsko Dąbrow

Piąty dzień strajku w rybnickim szpitalu

Trwa piąta doba strajku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Spotkanie z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, dyrekcji szpitala  oraz odpowiedzialnego za służbę zdrowia wicemarszałka województwa śląskiego Michała Gramatyki, które odbyło się 22 października w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach, nie przyniosło zbliżenia stanowisk. 
 
– Nie usłyszeliśmy żadnych nowych propozycji. Nie zbliżyliśmy się do porozumienia ani o krok – powiedział po rozmowach Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu.
 
W środę 24 października obędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone sytuacji w WSS nr 3. O zwołanie posiedzenia WRDS już 11 października wnioskował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Obecnym przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Rybnicki szpital należy właśnie do samorządu wojewódzkiego.
 
Bezterminowy strajk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku rozpoczął się 18 października w godzinach porannych. Szpital pracuje w systemie ostrego dyżuru. Planowane zabiegi oraz przyjęcia pacjentów, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są wstrzymane. W strajku biorą udział przedstawiciele wszystkich grup zawodowych.
 
Pracownicy WSS nr 3 w Rybniku domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto. Związkowcy wskazują, że wynagrodzenia znacznej części osób zatrudnionych w placówce stoją w miejscu od ponad dekady. Spór zbiorowy trwa w rybnickim szpitalu od maja. W referendum przeprowadzonym w placówce na przełomie września i października zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za rozpoczęciem akcji protestacyjnych ze strajkiem włącznie.
 
łk
 
 

 

Dodaj komentarz