Solidar Śląsko Dąbrow

Petycja w sprawie reformy

Petycję do premiera Donalda Tuska o uchylenie rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przekazali na ręce wicewojewody śląskiego Stanisława Dąbrowy przedstawiciele Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły, zawiązanej z inicjatywy oświatowej Solidarności.

– Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy. Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczyli dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz rozwoju jednokierunkowego rozwoju może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej – napisali w petycji przedstawiciele koalicji. Ich zdaniem zwłaszcza ograniczenie nauczania języka polskiego i historii nieuchronnie doprowadzi do utraty tożsamości narodowej wśród młodzieży.

W petycji sygnatariusze koalicji zaapelowali o podjęcie rzetelnego dialogu na temat polskiej oświaty. – Ale na naszą propozycję, żeby tę dyskusję rozpocząć na Śląsku, wojewoda nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Wraz ze śląskim kuratorem oświaty Stanisławem Faberem cały czas dawali do zrozumienia, że decyzje podejmują ich zwierzchnicy – mówi Lesław Ordon, przewodniczący oświatowej Solidarności.

Podczas spotkania Eugeniusz Karasiński, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przypomniał, że proponowane zmiany nie zostały skonsultowane ze stroną społeczną. – A przecież negatywnie zaopiniowały je nie tylko wszystkie związki zawodowe, ale również środowiska szkolne i rektorzy wyższych uczelni. Marginalizacja opinii rodzi radykalizację i dlatego w ostatnim czasie dochodzi do radykalnych protestów głodowych w obronie polskiej szkoły – mówi Karasiński.   

Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły tworzą przedstawiciele związku i stowarzyszeń wywodzących się ze środowisk solidarnościowych i niepodległościowych.
 

Dodaj komentarz