Solidar Śląsko Dąbrow

Pat w rozmowach w kopalni Kazimierz-Juliusz

We wtorek 9 września w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu kontynuowane były negocjacje przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego ze związkowcami na temat zasad zatrudniania pracowników sosnowieckiego zakładu w strukturach holdingu. Stronom po raz kolejny nie udało się osiągnąć porozumienia. W środę w zakładzie znów odbędą się masówki.

– Nie ma żadnego postępu w rozmowach – mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności w kopalni. Dalszy udział strony związkowej w negocjacjach uzależnia od przedstawienia przez zarząd KHW konkretnych propozycji. – Jeżeli takie propozycje się pojawią, jesteśmy gotowi kontynuować rozmowy – zaznacza.

Sytuacja jest bardzo trudna. Pod koniec sierpnia zarząd KHW, w skład którego zakład wchodzi, poinformował, że do końca września zamierza wygasić wydobycie. Zdaniem władz holdingu kopalnia jest ogromnie zadłużona i przynosi 2-3 mln zł strat miesięcznie. Konta firmy zostały już zajęte przez komornika. Brakuje pieniędzy na wypłatę bieżących zobowiązań, m.in. wynagrodzeń.

Przewodniczący zakładowej Solidarności podkreśla, że dzisiaj zarząd kopalni poinformował, iż wynagrodzenia za sierpień wypłacone zostaną w wysokości od 30 do 50 proc. Na przelanie pieniędzy na konta pracowników pracodawca ma czas do 10 września do północy. – Będziemy czekać, czy te pieniądze zostaną wypłacone, czy nie. Zamierzamy organizować spotkania z załogą i wspólnie z pracownikami podejmiemy decyzje dotyczące dalszych działań – zapowiada Grzegorz Sułkowski.

aga

 

Dodaj komentarz