Solidar Śląsko Dąbrow

Parafowano porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

100 zł podwyżki brutto do płacy zasadniczej, nagroda uzupełniająca oraz nagroda roczna – to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego parafowanego 16 maja przez reprezentatywne organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland i pracodawcę. Jak informują związkowcy z zakładowej Solidarności, dokument zostanie oficjalnie podpisany w ciągu najbliższych dni.

Parafowanie porozumienia zakończyło rozmowy prowadzone w AMP od końca ubiegłego roku. – Przeciągające się negocjacje płacowe na 2016 rok były bardzo trudne zarówno dla pracodawcy, jak i dla związków. Każda ze stron miała inne oczekiwania, zarówno co do wysokości podwyżek, jak i do sposobu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP.

Podkreśla, że wzrost płac zasadniczych o 100 zł brutto spowoduje wzrost pozostałych wskaźników wynagrodzeń pracowników spółki. Podwyżki wejdą w życie z dniem 1 maja. Wyrównanie za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku wpłynie na konta pracowników 10 czerwca w formie jednorazowego świadczenia wynoszącego 400 zł brutto.

Oprócz podwyżek pracownicy AMP otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1000 zł brutto, która zostanie wypłacona w dwóch równych ratach – pierwsza z wynagrodzeniem za czerwiec, druga wraz z wypłatą za sierpień. Uzgodniono także, że jeżeli w okresie od 1 stycznia do 31 października spółka osiągnie zakładane w biznesplanie wyniki ekonomiczne, pracownicy otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 300 zł brutto. – Jeśli pieniądze na tę nagrodę zostaną uruchomione, wpłynie ona na konta pracowników wraz z wynagrodzeniem za listopad, czyli do 10 grudnia – zaznacza Jerzy Goiński.

Kolejny zapis porozumienia dotyczy możliwości uruchomienia środków finansowych na indywidualny wzrost płac zasadniczych, który zostanie przeznaczony na regulacje płacowe w grupach zawodowych

Jak dodaje szef Solidarności w AMP, parafowano także porozumienie dotyczące uruchomienia od 1 stycznia przyszłego roku programu medycznego dla pracowników firmy, który będzie finansowany przez pracodawcę.

aga
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.