Solidar Śląsko Dąbrow

Parafowano porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

Po wielu miesiącach bardzo trudnych rozmów związkowcy i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland parafowali porozumienie płacowe. Łącznie na podniesieniu płac zasadniczych i związanych z nimi pochodnych wynagrodzenie każdego pracownika wzrośnie o ponad 200 zł. 
 
Związkowcy z Solidarności działającej w AMP podkreślają, że nie są do końca zadowoleni z parafowanego 21 kwietnia porozumienia. – To jest kompromis. Biorąc pod uwagę wynik finansowy spółki za zeszły rok i niski poziom zatrudnienia, przekładający się na ogromny wysiłek pracowników, oczekiwaliśmy większego wzrostu płac – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP.
 
Porozumienie zakłada m.in. wzrost płac zasadniczych wszystkich pracowników AMP o 105 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia. Jak informuje Lech Majchrzak podwyżka płac zasadniczych o 105 zł brutto wpłynie na podniesienie pozostałych składników wynagrodzeń m.in. dodatku za pracę w systemie zmianowym czy w godzinach nadliczbowych. – W sumie każdy pracownik zyska przeszło 200 zł brutto. Wyższe będą także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – mówi.
 
Podwyżki indywidualne
Dodatkowo na wzrost płac przeznaczonych zostanie średnio 20 zł na pracownika. O rozdysponowaniu połowy środków z tej puli zdecyduje dyrektor generalny, przyznając pracownikom podwyżki indywidualne. Pozostałe środki zostaną podzielone na poszczególne biura i zakłady spółki, gdzie o indywidualnych podwyżkach będą decydowali dyrektorzy. – Próbowaliśmy wprowadzić ograniczenie maksymalnej wysokości podwyżek indywidualnych, żeby te pieniądze zostały rozdzielone na jak największą liczbę pracowników, ale pracodawca na to się nie zgodził – dodaje Lech Majchrzak.
 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy podwyższenia najniższej płacy zasadniczej w AMP do wysokości 2300 zł brutto, na czym skorzystają przede wszystkim pracownicy z krótkim stażem. 
– Są takie osoby, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1900 zł brutto, oni otrzymają podwyżkę w wysokości 400 zł. To jest znaczący przyrost płacy – podkreśla wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności. Zaznacza, że „S” od 5 lat walczy o podnoszenie najniższych wynagrodzeń w firmie.
 
Nagrody za wyniki
Pracownicy AMP otrzymają także nagrodę za wkład w funkcjonowanie spółki w 2016 roku w wysokości 1000 zł. Nagroda trafi na ich konta w dwóch ratach, po 500 zł. Pierwsza rata zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za czerwiec, a druga z wypłatą za sierpień. Ponadto porozumienie zakłada możliwość przyznania pracownikom nagrody dodatkowej. Jej wysokość i wypłata zostały uzależnione od wyników ekonomicznych spółki za pierwsze 10 miesięcy 2017 roku.
 
Negocjacje w spółkach zależnych
Treść porozumienia zostanie przekazana do spółek zależnych AMP oraz firm zewnętrznych. W części z nich rozmowy płacowe zostały już rozpoczęte, w innych ruszą w najbliższych dniach. 
– Na etapie negocjacji proponowaliśmy przeniesienie porozumienia do spółek zależnych i firm zewnętrznych, ale druga strona się na to nie zgodziła. Mamy nadzieję, że w spółkach zależnych i firmach zewnętrznych uda nam się wynegocjować podobne podwyżki i nagrody – zaznacza wiceprzewodniczący Solidarności w AMP.
 
Formalne podpisanie dokumentu nastąpi po podjęciu stosowanych decyzji przez organy statutowe poszczególnych organizacji związkowych. W przypadku Solidarności są to Międzyzakładowa Komisja Dąbrowskiej Solidarności oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland. – Opinie pracowników dotyczące zapisów tego porozumienia są wyważone. Sądzę, że nasze władze statutowe również je zaakceptują i do 30 kwietnia ten dokument zostanie przez Solidarność podpisany – zaznacza Lech Majchrzak.
 
Trudne rozmowy
Podpisanie porozumienia płacowego przez organizacje związkowe będzie oznaczało formalne zakończenie jednych z najtrudniejszych negocjacji w firmie w ostatnich latach. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy porozumienie powinno zostać podpisane w ostatnim kwartale 2016 roku, a podwyżki wejść w życie z początkiem 2017 roku. Organizacje związkowe zgłosiły swoje postulaty w październiku ubiegłego roku, ale rozpoczęte kilka tygodni później rozmowy, nie przynosiły żadnych rozstrzygnięć, a atmosfera w firmie stawała się coraz bardziej napięta. 9 marca w pikiecie przed budynkiem dyrekcji spółki wzięło udział ponad 2 tys. pracowników. 21 marca po kolejnej próbie podjęcia rozmów z pracodawcą przedstawiciele strony związkowej zostali w siedzibie dyrekcji spółki, gdzie przebywali nieprzerwanie przez blisko tydzień. W tym czasie liderzy zakładowych organizacji związkowych niemal codziennie spotykali się z przedstawicielami pracodawcy, ale wielogodzinne rozmowy nie przynosiły rozstrzygnięć. 
 
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Łącznie spółka zatrudnia ok. 12 tys. osób.
 
Agnieszka Konieczny, ŁK
źródło foto:solidarnosc.mittal.net.pl
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.