Solidar Śląsko Dąbrow

Pamiętaj, żeby spisać swój piec

Do 30 czerwca przyszłego roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródła ciepła i wykorzystywanego paliwa.

Obowiązek składania deklaracji źródeł ciepła nakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z jej zapisami, za stworzenie Centralnego Systemu Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

CSEEB to platforma, na której gromadzone są informacje dotyczące źródeł ciepła znajdujących się w domach prywatnych, blokach i we wszystkich innych budynkach, np. lokalach usługowych, magazynach, garażach, a nawet altankach działkowych. Dzięki tej inwentaryzacji, samorządy będą miały pełną wiedzę dotyczącą sposobu opalania domów i innych nieruchomości. Ma to pozwolić na identyfikację niskiej emisji i skuteczniejszą walkę ze smogiem, a przede wszystkim wyeliminowanie przestarzałych kotłów, tzw. kopciuchów i zastąpienie ich nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

Do ewidencji należy wpisać wszystkie źródła ciepła nieprzekraczające 1 MW mocy, czyli takie, na które nie trzeba uzyskać pozwolenia. Są to m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Zgłosić należy także kuchnię węglową, kominek, a nawet tzw. „kozę”.

Deklarację można przesłać drogą elektroniczną, wykorzystując profil zaufany. Należy to zrobić za pośrednictwem systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Możliwe jest także przesłanie deklaracji tradycyjną pocztą lub złożenie jej w urzędzie miasta, bądź gminy. Termin na złożenie deklaracji dla budynków już istniejących mija 30 czerwca 2022 roku. Dla budynków nowo powstałych jest to 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest grzywną, która zostanie wymierzona na ogólnych zasadach kodeksu wykroczeń. Ustawodawca nie przewidział natomiast sankcji za błędne wprowadzenie danych, ponieważ informacje podane w deklaracji będą weryfikowane, np. przez kominiarza podczas kontroli komina lub przez osoby przeprowadzające inwentaryzację budynku.

Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz złożenia deklaracji źródeł ciepła i wykorzystywanego paliwa znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl. Można tam znaleźć formularze oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixabay.com