Solidar Śląsko Dąbrow

Pamięci Stanisława Łaskiego

25 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność odbędzie się wernisaż wystawy oraz prezentacja albumu poświęconego Stanisławowi Łaskiemu – karykaturzyście czasopisma Wolny Związkowiec, niepokornemu artyście, którego prace wyśmiewały głupotę komunistycznej władzy.

W ten sposób „Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” chce uczcić pamięć rysownika w drugą rocznicę jego śmierci. – Wystawa będzie się składała z kilkunastu plansz zawierających informacje o Stanisławie Łaskim oraz jego rysunki. Te same treści znajdą się w wydrukowanym w 1000 egzemplarzy albumie, który m.in. przekażemy do bibliotek miejskich oraz szkół i uczelni wyższych – mówi Andrzej Rozpłochowski, prezes Stowarzyszenia. Podkreśla, że w najbliższych tygodniach wystawa zaprezentowana zostanie również w „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach oraz w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. – W lutym, w rocznicę urodzin Stanisława Łaskiego, zostanie pokazana w Białej Podlaskiej, rodzinnej miejscowości rysownika – dodaje Andrzej Rozpłochowski.

Zarówno wystawa, jak i album zostały przygotowane przez katowickiego grafika Łukasza Kobielę przy współpracy z Oddziałem IPN w Katowicach, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury. Honorowy patronat nad nim objęli przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz oraz prezes Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder.

Stanisław Łaski współpracę z Wolnym Związkowcem rozpoczął w styczniu 1981 roku. 10 listopada został oddelegowany do pracy w Zarządzie NSZZ Solidarność w Katowicach w charakterze grafika i rysownika. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, ale 24 grudnia został zatrzymany podczas odwiedzin u matki. W lutym 1982 roku postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach został ponownie aresztowany. Zarzucono mu, że w listopadzie 1981 roku wykonał projekty dwóch plakatów o treściach znieważających Leonida Breżniewa, które następnie zostały rozwieszone na terenie Dąbrowy Górniczej. Przesłuchiwano go w Komendzie MO w Dąbrowie Górniczej oraz w Sądzie Garnizonowym w Gliwicach i w Areszcie Śledczym w Katowicach, a następnie umieszczono w obozie internowania w Strzelcach Opolskich.

Został skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. Po wyjściu na wolność w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym wrócił do Białej Podlaskiej, ale był nękany przez SB i zwalniany z pracy. Ostatecznie został zmuszony do emigracji, bez prawa powrotu do kraju. Wyjechał do Fuldy w RFN, gdzie współpracował m.in. z niemieckim pismem „Fuelder Zeitung”. Brał także udział w audycjach Jacka Kaczmarskiego w radiu „Wolna Europa”. Do Polski wrócił w 1989 roku. Zmarł 25 listopada 2013 roku.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: porozumieniekatowickie1980.pl

Dodaj komentarz