Solidar Śląsko Dąbrow

Pamięć o tych, którzy odeszli

2 listopada katolicy obchodzą Dzień Zaduszny, poświęcony pamięci wszystkich zmarłych. Jest to dzień, w którym wspominamy naszych bliskich i przyjaciół. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, w zadumie modlimy się za ich dusze. Tego dnia związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” przywołują w pamięci swoich zmarłych kolegów i koleżanki, szczególnie tych, którzy odeszli w minionym roku. Wspominamy także osoby, które w swoim życiu zawodowym były blisko związane ze związkiem.

W listopadzie zeszłego roku zmarł Kazimierz Biegajło, wiceprzewodniczący „Solidarności” w kopalni Bolesław Śmiały. W tym samym miesiącu odszedł Andrzej Ogonowski, funkcjonariusz Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, członek tamtejszej „Solidarności”, działacz Ochotniczej Straży Pożarnej, reprezentant Polski w kyokushin karate.

W grudniu 2020 roku pożegnaliśmy mecenasa Janusza Margasińskiego, jednego z pełnomocników rodzin górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Podczas ciągnących się latami procesów mec. Margasiński reprezentował także rannych górników. Swoją determinacją przyczynił się do skazania 15 członków plutonu specjalnego na kary więzienia. W V i VI kadencji Sejmu był sędzią w Trybunale Stanu. W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

21 lutego tego roku w tragicznych okolicznościach zmarł Jan Lityński, opozycjonista z czasów PRL, działacz NSZZ „Solidarność”, autor „Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej” uchwalonego przez I Zjazd „Solidarności”. W 1968 roku, jako student Uniwersytetu Warszawskiego, w marcu 1968 roku brał udział w protestach studenckich, za co został skazany na 2,5 roku więzienia. W latach 70-tych był członkiem Komitetu Obrony Robotników oraz redaktorem niezależnej prasy. Za swoją działalność został zwolniony z pracy i aresztowany. W 1980 roku został doradcą „Solidarności”, po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany. W 1988 roku Jan Lityński jako doradca wspierał strajk w jastrzębskiej kopalni „Manifest Lipcowy”. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, posłem na Sejm. Był związany ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP. Pełnił także funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego, który odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

20 lutego 2021 roku odszedł prof. Mieczysław Chorąży, nestor polskiej onkologii, wybitny naukowiec, powstaniec warszawski, społecznik, współzałożyciel „Solidarności”, przez cały czas czynny członek związku. Prof. Chorąży przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, był rzeczywistym członkiem Polskiej Akademii Nauk. Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, a także Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym miesiącu zmarł Roman Pęcherzewski, wieloletni przewodniczący „Solidarności” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Gliwicach, kierownik śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu.

W marcu tego roku odszedł po nagrodę do Pana bp Gerard Kusz, pierwszy biskup pomocniczy diecezji gliwickiej, biskup senior diecezji gliwickiej, doktor teologii. Również w marcu pożegnaliśmy Mieczysława Pieronkiewicza. Był wieloletnim działaczem „Solidarności”, w latach 1990-1992 przewodniczący związku w kopalni „Wujek” w Katowicach. W czerwcu odszedł Krzysztof Woźniak, wieloletni pracownik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, redaktor techniczny naszego tygodnika, nasz kolega. W lipcu zmarł Jerzy Frelich, wieloletni działacz oświatowej „Solidarności”, były wiceprezydent Rybnika.

W sierpniu związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” pożegnali Jana Dąbrowę, założyciela związku w kopalni Brzeszcze. Po wprowadzeniu stanu wojennego był represjonowany i internowany. Po 1989 roku Jan Dąbrowa był wieloletnim przewodniczącym „Solidarności” w kopalni Brzeszcze oraz pomysłodawcą i założycielem Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Po zakończeniu pracy związkowej przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora ds. pracy w kopalni.

Nie sposób wspomnieć wszystkich członków „Solidarności” i współpracowników związku, którzy odeszli w ciągu minionego roku. Każdego z nich staramy się zachować w naszej pamięci, wspominając go z życzliwością i sympatią.

ak