Solidar Śląsko Dąbrow

Pakiet socjalny w PEC

Pięcioletnie gwarancje zatrudnienia, akcje dla pracowników oraz zachowanie dotychczasowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – to główne zapisy pakietu socjalnego podpisanego pomiędzy związkami zawodowymi w PEC Jastrzębie Zdrój i nowym właścicielem firmy Spółką Energetyczną Jastrzębie. Dokument został podpisany 16 września.

– Negocjacje były bardzo trudne. W kilku kwestiach oczekiwania pracowników PEC-u Jastrzebie były znacznie wyższe szczególnie w sprawie wynagrodzeń. Natomiast z części zapisów naprawdę możemy być zadowoleni, zwłaszcza jeżeli chodzi o gwarancje zatrudnienia, które zapewniają naszym pracownikom w miarę spokojną pracę przez najbliższe pięć lat – mówi Stanisław Matys, przewodniczący Solidarności w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju.
 
Zgodnie z zapisami pakietu pracownicy PEC-u otrzymali pięcioletnie gwarancje zatrudnienia. – W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik otrzyma wynagrodzenie należne za okres objęty gwarancją zatrudnienia, nie mniej jednak niż 12-krotność wynagrodzenia. Dodatkowo udało nam się wynegocjować zapis mówiący o tym, że jeżeli pracodawca nie wywiąże się ze zobowiązań związanych wypłatą świadczeń wynikających z gwarancji zatrudnienia, to zobowiązanie przechodzi na inwestora, który ma dwa tygodnie na jego uregulowanie. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, ma obowiązek wypłacić dwa razy więcej – wyjaśnia Stanisław Matys.

Oprócz gwarancji pięcioletnich gwarancji związkowcom udało się również wynegocjować ekwiwalenty pieniężne dla pracowników którym zmieniono by miejsce pracy. – Nasz zakład zaopatruje w ciepło ogromny obszar składający się z kilkunastu gmin. Zgodnie z zapisami pakietu pracownikowi można zmienić miejsce pracy maksymalnie do 30 kilometrów, jednak wtedy należy mu się pieniężny dodatek za dojazdy – mówi szef Solidarności w Jastrzębskim PEC-u.

W pakiecie znalazł się również zapis uprawniający pracowników do 15 proc. akcji przedsiębiorstwa – W tym przypadku nasze zadowolenie jest umiarkowanie. Co prawda pracownikom przyznano akcje, jednakże inwestor zobowiązał się do ich wykupu jedynie za 70 proc. ceny, to naszym zdaniem jest mało etyczne postępowanie. Do załatwienia pozostaje wciąż sprawa wynagrodzeń. Zarabiamy znacznie mniej niż pracownicy SEJ i będziemy się starać, aby te dysproporcje zostały zniwelowane. Zgodnie z naszym układem zbiorowym co roku do końca marca będą odbywać się negocjacje płacowe – tłumaczy Stanisław Matys.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju zatrudnia przeszło 600 osób. Firma dostarcza ciepło do kilkunastu gmin, m.in. do Jastrzębia Zdroju, Knurowa, Rybnika, Raciborza, Żor i Wodzisławia Śląskiego. 30 sierpnia w ministerstwie skarbu parafowano umowę sprzedaży 85 proc. akcji firmy Spółce Energetycznej „Jastrzębie”.

Dodaj komentarz