Solidar Śląsko Dąbrow

Pakiet dla pracowników PKP Cargo

Związki zawodowe w PKP Cargo uzgodniły z zarządem spółki treść pakietu gwarancji pracowniczych, którego przyjęcie jest warunkiem prywatyzacji polskiego przewoźnika towarowego. Pakiet zostanie jednak podpisany dopiero wtedy,  kiedy jego kształt zaakceptują organy korporacyjne PKP S.A. i PKP Cargo oraz Ministerstwo Skarbu. 

– Zakończenie negocjacji nad kształtem treścią pakietu nie oznacza jego podpisania. Podpiszemy dokument dopiero wtedy, gdy  prezes Cargo uzyska odpowiednie zgody korporacyjne. Gdybyśmy zrobili to teraz, uruchomione zostałyby procedury prywatyzacyjne, po czym PKP S.A. lub Minister Skarbu mógłby zakwestionować kształt pakietu i pracownicy Cargo zostaliby na lodzie – mówi Henryk Grymel, szef Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Jak informuje przewodniczący, w dokumencie znalazły się zapisy dotyczące m. in. gwarancji zatrudnienia oraz premii prywatyzacyjnej. – Pracownicy ze stażem pracy powyżej 25 lat, a w Cargo jest to blisko 70 proc. załogi, będą mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, natomiast ci z krótszym stażem otrzymają 6-letnie gwarancje zatrudnienia. Poza tym pracownicy w przypadku prywatyzacji otrzymają premię prywatyzacyjną, której wysokość również będzie zależeć od stażu pracy i wyniesie od 0,8 średniego wynagrodzenia w PKP Cargo do dwukrotności średniej pensji w przedsiębiorstwie – wyjaśnia przewodniczący. 

Zakończenie negocjacji nad pakietem gwarancji pracowniczych nie oznacza również ostatecznej zgody strony społecznej na prywatyzację przewoźnika – Sprzeciwiamy się przede wszystkim prywatyzacji poprzez inwestora strategicznego. Drugi pod względem rozmiarów przewoźnik kolejowy w Polsce jest siedmiokrotnie mniejszy od PKP Cargo S.A., nie stać go więc na zakup Cargo. Na większościowy pakiet akcji PKP Cargo S.A. stać z branży tylko kolej niemiecką lub rosyjską, które są i mają pozostać własnością tych państw. Więc co to będzie za prywatyzacja, kiedy polską firmę państwową kupi zagraniczna firma państwowa – podkreśla Henryk Grymel.

Zastrzeżenia związkowców budzą również nieuregulowane sprawy własnościowe między PKP S.A. i PKP Cargo oraz niewłaściwa ich zdaniem wycena spółki. – PKP S.A. do tej pory nie przekazała PKP Cargo, majątku niezbędnego do funkcjonowania spółki, co powinna uczynić na mocy ustawy z 2000 roku. Zdecydowaną większość tego majątku Cargo dzierżawi od PKP S.A., co znacznie obniża jej wartość. Jeżeli spółka miałaby być prywatyzowana, to te kwestie muszą zostać najpierw uregulowane – ocenia szef SKK. – Wycena spółki została wykonana 1,5 roku temu kiedy firma przynosiła straty. Teraz, po ośmiu miesiącach bieżącego roku, Cargo notuje 176 mln zł zysku netto i 264 mln zł zysku na sprzedaży, co jest absolutnym rekordem w historii spółki, a więc i jej wartość jest zupełnie inna.

 

Dodaj komentarz