Solidar Śląsko Dąbrow

Otrzymali wypłaty, ale nie kończą sporu

Pracownicy Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych otrzymali  drugą transzę wynagrodzeń za wrzesień. Mimo to związkowcy nie przerywają sporu zbiorowego, obawiając się, że problemy, których doświadczyli, powtórzą się w listopadzie, kiedy będą czekali na wypłaty za październik.

10 października zakładowe organizacje związkowe poinformowały, że pracownicy spółki nie otrzymali wynagrodzeń. Następnego dnia związkowcy wszczęli spór zbiorowy z pracodawcą i skierowali skargę do PIP. Pierwsze rozmowy w ramach procedury sporu zbiorowego przeprowadzone zostały 15 października, ale zakończyły się fiaskiem. W tym samym dniu Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce zdecydowała o rozpoczęciu pogotowia strajkowego w całej spółce.

Brak wynagrodzeń i chaos informacyjny doprowadziły do wybuchu spontanicznego protestu. Już 12 października ponad 40 maszynistów nie przyszło do pracy, przedkładając zwolnienia lekarskie. Z tego względu część połączeń w regionie została odwołana.

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych będzie istniał tylko do końca roku. Po 1 stycznia 2013 roku wszystkie regionalne połączenia kolejowe będzie obsługiwała spółka Koleje Śląskie. W ŚZPR pracuje jeszcze 1,4 tys. osób, ale wszyscy otrzymali już wypowiedzenia. Wielu z nich po nowym roku zostanie bez pracy. Zdaniem Mariusza Samka, przewodniczącego Solidarności w ŚZPR, największe szanse na zatrudnienie w Kolejach Śląskich będą mieli kierownicy pociągów, maszyniści i kasjerki. W najtrudniejszej sytuacji znajdą się pracownicy techniczni i administracyjni.

Dodaj komentarz