Solidar Śląsko Dąbrow

Ostatnia szansa na zakończenie konfliktu w dąbrowskim szpitalu

Związki zawodowe z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej i dyrekcja placówki ponownie zwróciły się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wniosek w tej sprawie podpisany został 12 maja. – To jest ostatnia szansa na zakończenie rozmów płacowych przy stole negocjacyjnym – podkreśla Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w szpitalu.

Spór zbiorowy trwa w szpitalu od sześciu miesięcy. Biorą w nim udział wszystkie związki zawodowe funkcjonujące w placówce, domagając się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników szpitala. Elżbieta Żuchowicz podkreśla, że od momentu rozpoczęcia sporu ani raz nie doszło do zbliżenia stanowisk stron. – Dyrektor optuje za rozwiązaniami dla jednej grupy zawodowej, my domagamy się polepszenia płac wszystkich pracowników. Do tej pory nie zaproponował żadnego rozwiązania, które umożliwiłoby podpisanie porozumienia. Cały czas zasłania się brakiem kontraktu z NFZ dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. My bez przerwy na coś czekamy, albo na wybudowanie centrum, albo na kontrakt. Ta sytuacja trwa od wielu miesięcy. W dodatku dyrektor nie wywiązuje się z obietnic składanych stronie związkowej – dodaje Żuchowicz.

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone sytuacji w dąbrowskim szpitalu odbyło się 15 kwietnia. Ustalono wówczas, że strony wrócą do rozmów, wyznaczając równocześnie termin ich zakończenia na 8 maja. Uzgodniono także, że jeżeli w tym czasie związki zawodowe i dyrektor szpitala nie dojdą do porozumienia, konfliktem w placówce ponownie zajmie się WRDS.

Elżbieta Żuchowicz zaznacza, że równolegle z podpisaniem wniosku do WRDS o pomoc w zakończeniu sporu, związki rozpoczęły przygotowania do referendum strajkowego. – W przyszłym tygodniu zadamy pracownikom pytanie dotyczące strajku w przypadku niespełnienia żądań płacowych przez dyrektora – dodaje przewodnicząca Solidarności w dąbrowskim szpitalu.

ak
źródło foto:commons.wikimedia.org/Tomasz Sienicki