Solidar Śląsko Dąbrow

Ostatnia szansa na duże pieniądze

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły składać wnioski od 29 marca do 28 maja tego roku.
 
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, podddziałanie 1.7.1. Jest to ostatnia edycja tego konkursu. – Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, bo to już ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy z tej unijnej perspektywy. Jako instytucja wdrażająca, do rozdysponownia mamy 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie duże, to mamy możliwość zwiększenia puli środków, tak jak w poprzednim konkursie, kiedy kwotę podwoiliśmy do ponad 92 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Podczas poprzednich edycji konkursu katowicki Fundusz przyznał blisko 327 mln zł na kompleksową termomodernizację ponad 660 budynków wielorodzinnych.
 
ak
źródło foto: www.wfosigw.katowice.pl/Mirosław Cichy
 

Dodaj komentarz