Solidar Śląsko Dąbrow

Organizacje związkowe przekazały zarządowi własny projekt porozumienia

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej przekazały w piątek zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty tzw. czternastej pensji za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Jednocześnie kompanijne centrale podjęły decyzję, że 17 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach spółki odbędą się masówki informacyjne dla załóg.

Przekazany zarządowi Kompanii projekt porozumienia zakłada wypłatę „czternastki” na takich samych warunkach, jak w ubiegłym roku, czyli w dwóch ratach – w lutym 40 proc., a pozostałe 60 proc. do końca czerwca wraz z odsetkami. Integralną częścią porozumienia, analogicznie jak w roku ubiegłym, jest załącznik dotyczący wysokości bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach KW S.A. w 2016 roku.

To właśnie kształt zapisów tego załącznika były główną przyczyną zerwania rozmów z zarządem KW 11 lutego. Kierownictwo spółki nie zgadzało się na zapisanie w porozumieniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Kompanii obejmującego wszystkie składniki płacy. Zarząd KW proponował, aby w dokumencie zapisać średnią pomniejszoną o kilka składników, których wysokość będzie negocjowana w późniejszym terminie. W ocenie reprezentantów kompanijnych central związkowych oznaczałoby to, że w porozumieniu znalazłaby się kwota przeciętnego wynagrodzenia o 1,5 tys. zł niższa i podpisanie takiego dokumentu w praktyce oznaczałoby zgodę związków na drastyczne cięcie płac w kopalniach spółki.

Po piątkowym spotkaniu kompanijne organizacje związkowe skierowały też pismo do Ministra Energii, w którym zwróciły się o przedstawianie pełnego Planu Techniczno-Ekonomicznego na lata 2016-2017 dla KW S.A. oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak również pełnego biznesplanu spółki w formie zaprezentowanej Radzie Nadzorczej KW i inwestorom. 5 lutego podczas spotkania w Warszawie minister energii deklarował, że te dokumenty zostaną do 12 lutego przedstawione reprezentatnom związków zawodowych. 

Ponadto związkowcy ustalili, że 17 lutego na wszystkich zmianach we wszystkich kopalniach i zakładach KW odbędą się  masówki informacyjne dla załóg. 15 lutego mija ostateczny termin wypłaty „czternastki” za 2015 rok.

Tzw. czternasta pensja jest elementem składowym płacy każdego górnika wypłacanym raz do roku, ale wchodzi w skład wskaźnika jego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Nazwa jest nieco myląca, bo sugeruje, iż w górnictwie jest wypłacana również tzw. „trzynastka”, tymczasem w tej branży tego typu świadczenia nie ma już od ponad dwudziestu lat. Oprócz 12 miesięcznych pensji, w górnictwie podobnie jak w wielu innych branżach są wypłacane w ciągu roku dwie nagrody –  jedna z okazji święta branżowego, czyli tzw. Barbórka, druga to nagroda roczna, nazywana potocznie „czternastką”, bo termin jej wypłaty przypada w lutym. W innych branżach też funkcjonują podobne nagrody branżowe i roczne, ale są wypłacane w innych terminach, nazywane są też np. premiami świątecznymi i wakacyjnymi.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.