Solidar Śląsko Dąbrow

Okupacja Kompanii Węglowej

Około 300 górników z kopalń Kompanii Węglowej rozpoczęło okupację siedziby spółki. Protestujący czekają na efekty obrad Rady Nadzorczej na temat przygotowanego przez zarząd KW programu restrukturyzacji spółki na lata 2014 – 2020.

Związki zawodowe nie zgadzają się na zapisy programu zarządu i domagają się zmian części jego zapisów. Przygotowały własny projekt porozumienia w tej sprawie, który zakłada m.in. rezygnację zarządu Kompanii Węglowej z zamiaru przeprowadzenia masowych redukcji zatrudnienia wśród pracowników administracji spółki, w zamian za zawieszenie wypłaty tzw. 14-tej pensji dla tej grupy zawodowej na 3 lata. Na ten okres osoby zatrudnione w administracji miałyby otrzymać gwarancje zatrudnienia. Natomiast gwarancje dla pozostałych pracowników spółki miałyby zostać wydłużone do 2020 roku.

Kolejny zapis dotyczy wycofania się z planów łączenia kopalń. Zamiast tego pracownicy mogliby być po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi przenoszeni pomiędzy kopalniami, jednak wyłącznie między tymi, które według pierwotnych założeń miały ulec połączeniu. 

Według programu restrukturyzacji przyjętego przez zarząd Kompanii Węglowej zwolnienia grupowe mają objąć 884 pracowników administracji. Kopalnie należące do spółki mają być łączone miedzy sobą za wyjątkiem KWK Bolesław Śmiały i KWK Ziemowit. Te kopalnie nadal mają funkcjonować jako samodzielne zakłady. Z kolei KWK Knurów-Szczygłowice ma zostać sprzedana Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Dodaj komentarz