Solidar Śląsko Dąbrow

Okrągły stół w sprawie pakietu

NSZZ Solidarność zaapelowała do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o objęcie patronatem i wsparcie organizacji „okrągłego stołu” w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego. Związkowcy mają nadzieję, że Bronisław Komorowski, jako głowa państwa, mógłby wpłynąć na zmianę stanowiska Unii Europejskiej w sprawie celów i sposobów wdrażania polityki klimatycznej, bo w obecnym kształcie zagraża ona interesom Polski.
 
– Wierzymy, że dzięki kompetencjom i zaangażowaniu Prezydenta RP w pracach „okrągłego stołu” uda się wypracować konsensus i znaleźć rozwiązania, które pozwolą zapobiec negatywnym skutkom pakietu klimatyczno-energetycznego. Jesteśmy gotowi w każdej chwili na rozmowę na temat szczegółów naszej propozycji” – czytamy w przesłanym do prezydenta liście.
 
Według szacunków ekspertów NSZZ Solidarnośc wdrożenie zapisów pakietu doprowadzi do dużego wzrostu cen energii i ciepła w Polsce, już od roku 2013. Efektem tego będzie znaczące obciążenie budżetów domowych, dramatyczne pogorszenie się kondycji całych sektorów polskiej gospodarki.  – Nawet niezwykle niskie, jak na standardy UE, koszty pracy w naszym kraju nie będą w stanie choć w minimalnym stopniu zrekompensować skutków wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego – podkreślają związkowcy w liście do prezydenta. .

W piśmie informują też, że rząd pomimo składanych deklaracji nie zrobił nic, aby ochronić polską gospodarkę i odbiorców energii przed skutkami wdrażanego w Unii Europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego. – Podejmowane ze strony rządu działania są zdecydowanie niewystarczające i nie zapewniają skutecznej ochrony polskiej gospodarki i obywateli przed negatywnymi skutkami pakietu klimatycznego, dlatego chcemy poprosić o pomoc pana prezydenta – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Solidarność zwracała się do premiera Donalda Tuska o powołanie specjalnego zespołu, który przygotowałby propozycje działań i ocenił możliwości weryfikacji podpisanego przez Polskę pakietu klimatycznego. Obietnica powołania takiego zespołu została przez szefa rządu złożona 30 czerwca, podczas spotkania z delegacją Solidarności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety, obietnica  premiera do dziś pozostaje niespełniona.

na podstawie komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz