Solidar Śląsko Dąbrow

Ogromne zainteresowanie termomodernizacją budynków wielorodzinnych

Ponad 92 mln zł dofinansowania przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną bloków.
 
W sumie dofinansowanych zostanie 39 projektów. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.7.1. Jak podkreśla prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, wysokość wsparcia jest niemal dwa razy wyższa, niż pierwotnie planowano. – Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania – mówi Tomasz Bednarek.
 
Najwyższą kwotę dofinansowania – blisko 20 mln zł – na kompleksową termomodernizację 52 budynków otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Całkowity koszt tej inwestycji to 32,5 mln zł, a prace mają zostać zakończone we wrześniu przyszłego roku.
 
Na liście beneficjentów, do których trafi najwyższe dofinansowanie, znajduje się także Rybnik. Gmina otrzyma 17 mln zł, na termomodernizację 27 budynków. – Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to miasto, które robi wiele, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – powiedział prezes katowickiego Funduszu podczas podpisywania umowy z przedstawicielami władz miasta.
 
Kompleksową termomodernizację przejdzie także 19 budynków wielorodzinnych znajdujących się na terenie Zawiercia. – Dla nas to ogromny skok do przodu, ponieważ przez wiele lat w tym temacie niewiele się działo. Na inwestycji skorzystają przede wszystkim nasi mieszkańcy, którzy czekają na takie rozwiązanie. Będzie to jeden elementów naszej walki ze smogiem – podkreślał prezydent miasta Łukasz Konarski w trakcie podpisywania umowy z przedstawicielami katowickiego Funduszu. Ostateczny koszt tego projektu będzie znany dopiero po zakończeniu prac modernizacyjnych. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 10 mln zł. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska oraz transport i efektywność energetyczną. Program finansowany jest z trzech źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych.
 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiada za wdrażanie tego programu na terenie województwa śląskiego. Gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą się starać o wsparcie na ocieplenie budynków, wymianę przestarzałych pieców do centralnego ogrzewania na nowoczesne instalacje grzewcze oraz przyłączenie bloków do sieci ciepłowniczych. Jak poinformował katowicki Fundusz, do tej pory przyznano dofinansowanie na łączną kwotę wynoszącą 327 mln zł, dzięki czemu energetycznie zmodernizowane zostaną 663 budynki, w których mieszka 15,5 tys. rodzin.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Nemo5576
 

Dodaj komentarz