Solidar Śląsko Dąbrow

Odwieszenie akcji strajkowej w PKP Cargo

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w PKP Cargo podjął decyzję o odwieszeniu akcji strajkowej w spółce. Kroczący strajk generalny ma się rozpocząć w zakładach spółki 18 grudnia.

– Niestety pomimo apeli zarówno związków zawodowych, jak i parlamentarzystów, zarząd PKP Cargo nadal prowadzi nieuzasadnione działania restrukturyzacyjne i alokacje pracowników oraz nie realizuje postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego. W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do odwieszenia akcji strajkowej – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Jak informuje przewodniczący kolejarskiej Solidarności, decyzje dotyczące szczegółowego przebiegu akcji strajkowej oraz godziny jej rozpoczęcia w poszczególnych zakładach spółki zostaną podjęte w najbliższych dniach.

Na początku listopada KKPS poinformował o zawieszeniu akcji strajkowej do 9 grudnia. Decyzja ta była związana z apelem parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wystosowanym  do kolejarskich central związkowych. Posłowie Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Adamczyk i Kazimierz Smoliński zwrócili się w nim do strony społecznej o wstrzymanie decyzji o rozpoczęciu protestu w związku z formowaniem się nowego rządu.

8 grudnia liderzy kolejarskich central związkowych wystosowali list do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, w który zwrócili się o zorganizowanie pilnego spotkania w sprawie sytuacji w PKP Cargo. Celem  spotkania miałoby być wypracowanie rozwiązań pozwalających uniknąć strajku w spółce.

Trwający od lutego spór zbiorowy w PKP Cargo ma charakter płacowy. Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników w wysokości 250 zł netto. W ich ocenie zarząd spółki nie realizuje  zapisów paktu gwarancji pracowniczych podpisanego przed debiutem giełdowym PKP Cargo, zgodnie z którymi załoga miała zapewniony coroczny wzrost wynagrodzeń. Przedstawiciele kolejarskich central związkowych  argumentują, że w wyniku przeprowadzonego w PKP Cargo programu dobrowolnych odejść stan zatrudnienia w spółce skurczył się o 4,5 tys. osób. W efekcie pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco rozszerzono zakres obowiązków.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Spółka zatrudnia blisko 18 tys. pracowników.

łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/Stevenlodz
 

Dodaj komentarz