Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za wypadek sprzed 15 lat

W dniu 11 sierpnia 1997 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, podczas którego samochód osobowy najechał na nieoznakowaną nierówność znajdującą się na drodze, wpadł w poślizg i dachował, a następnie zsunął się na pobocze i wpadł do znajdującego się obok stawu. Spośród czwórki znajdujących się wewnątrz osób jedynie jednemu pasażerowi udało się wydostać na zewnątrz. Pozostałe osoby – dwie siostry oraz ich siostrzeniec p utonęły. W sprawie toczyło się postępowanie karne zakończone wyrokiem skazującym. Wstępnie za współwinnych uznano kierującego samochodem oraz osoby odpowiedzialne za niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie drogi, która wcześniej została podmyta przez powódź. Sąd drugiej instancji uznał natomiast za jedynego winnego spowodowania wypadku kierującego pojazdem, który nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych.

Poszkodowani zwrócili się o pomoc do pełnomocnika „Votum” po upływie ponad 15 lat od dnia wypadku. Ich roszczenia byłyby już jednak przedawnione, gdyby do wypadku doszło 2 dni wcześniej. Nowe przepisy dotyczące przedawnienia obowiązują od 10 sierpnia 2007 roku i wprowadzają 20-letni okres przedawnienia. Wcześniejsze przepisy przewidywały, że w przypadku przestępstwa roszczenia przedawniają się po upływie już 10 lat od dnia wypadku. Jeżeli zatem wypadek miał miejsce najpóźniej w dniu 10 sierpnia 1997 roku, a winny został skazany przez sąd karny, to poszkodowany może domagać się naprawienia szkody przez okres 20 lat od dnia zdarzenia.

Ogrom tragedii, jakiej doznała rodzina, pozwala na dochodzenie świadczeń przez osoby najbliższe. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku większości uprawnionych odszkodowanie będzie przysługiwało z powodu utraty aż trzech najbliższych im osób. Przykładowo – rodzic zmarłego na skutek wypadku dziecka spokrewniony z innymi poszkodowanymi ma prawo domagać się odszkodowania z tytułu utraty syna oraz sióstr. Sytuacja każdego z uprawnionych musi być jednak rozważana indywidualnie, przy uwzględnieniu nasilenia więzi, jakie występowały pomiędzy nim a zmarłym poszkodowanym.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz