Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za wypadek na kopalni

Poszkodowany górnik zwrócił się do pełnomocnika z wnioskiem o zajęcie się sprawą związaną z wypadkiem, jakiemu uległ w czasie pracy. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że podczas zabudowy siłownika w celu wyciągnięcia stojaka typu „Valent” , siłownik osunął się po obudowie, na której był zawieszony i docisnął prawą rękę poszkodowanego do rozpory dystansowej. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci rany szarpanej powierzchni grzbietowej prawej ręki, wieloodłamowego przemieszczonego złamania otwartego trzonu II kości prawego śródręcza, ze zwichnięciem podstawy II kości śródręcza w stawie śródręczno-nadgarstkowym i międzyśródręcznym II/III, zwichnięcia grzbietowego, otwartego złamania III, IV i V kości prawego śródręcza w stawie śródręczno-nadgarstkowym, stłuczenia tętnicy promieniowej.

Lekarz orzecznik ZUS orzekł 37 proc. uszczerbek na zdrowiu. Za przyczynę zdarzenia zespół powypadkowy uznał w protokole błędy i niedociągnięcia w czasie pracy oraz brak uwagi pracownika. W następstwie podjętych działań pełnomocnik Votum wystosował roszczenia do ubezpieczyciela pracodawcy, który przyznał na jego rzecz kwotę ponad 50.000 zł ponad świadczenia wypłacone przez ZUS. Obecnie w sprawie trwają negocjacje zmierzające do zwiększenia wypłaconych dotychczas odszkodowań.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz