Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za wypadek na budowie

Do pełnomocnika Votum S.A. zgłosiła się rodzina zmarłego pracownika. Poszkodowany pracował na stanowisku murarza. W dniu zdarzenia wykonywał on swoje codzienne obowiązki związane z tynkowaniem budynku, w trakcie których został porażony prądem, a w następstwie doznanych obrażeń zmarł. W sprawie toczyło się postępowanie karne, które zostało umorzone z uwagi na fakt, że przestępstwa nie popełniono.

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika, że na terenie budowy na której pracował poszkodowany wystąpił szereg nieprawidłowości w organizacji pracy oraz ustaleniu zasad i warunków bhp na terenie prowadzonych prac. Szkoda została zgłoszona przez kancelarię adwokacką z Kalisza do ubezpieczyciela pracodawcy, który uznał roszczenie na rzecz żony oraz dwójki dzieci w kwotach po 20.000 zł, a dokonane wypłaty pomniejszył o przyczynienie, które zostało ocenione na 25 proc., a zatem wdowa i dzieci dostali kwotę po 15.000 zł. Pozostali członkowie najbliższej rodziny nie uzyskali żadnych świadczeń. Ubezpieczyciel dokonał jedynie wypłaty środków z tytułu zadośćuczynienia, nie uznał żadnej kwoty tytułem stosownego odszkodowania. Pełnomocnik powiadomił uprawnionych, że uznane świadczenia wyczerpują ich roszczenia wynikające z wypadku.

Analiza sprawy dokonana przez prawników Votum S.A.  wskazała na zasadność wystąpienia o dodatkowe świadczenia. W efekcie podjętych działań oraz argumentacji Votum S.A. ostatecznie żona oraz dwójka dzieci otrzymały dodatkowe wypłaty w wysokości: 65.000 zł dla żony oraz po 62.500 zł dla dzieci. Jednocześnie dzieci uzyskały miesięczne renty uzupełniające. Ponadto skutkiem działania Votum S.A. dorosła trójka rodzeństwa zmarłego otrzymała po 8.750 zł, a jego rodzice po 30.000 zł tytułem świadczeń wynikających z wypadku.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz