Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za wypadek budowlany

Sytuacje życiowe bardzo codziennie zaskakują poszkodowanych w sytuacji, gdy sami nie spodziewają się, że grozi im jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Do powstania szkody może dojść również w przypadku oderwania się fragmentu budynku, który następnie uderzy w niespodziewającego się niczego przechodnia lub domownika.

Odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek zawalenia się budowli lub oderwania jej części ponosi jej właściciel. Co ważne dla poszkodowanego, nie musi on wykazywać zawinienia posiadacza budynku, ponieważ polski system prawny przewiduje w takiej sytuacji odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – oderwanej od obowiązku wykazywania zawinienia kogokolwiek. To na właścicielu ciąży obowiązek ewentualnego wykazania, że nie poniesie on odpowiedzialności za zdarzenia, jednakże może on tego dokonać jedynie w przypadku, gdy będzie w stanie udowodnić, że szkoda nie wynika ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Praktycznie wykazanie sytuacji, gdy właściciel nie będzie ponosił odpowiedzialności, będzie dla niego niezwykle utrudnione, ponieważ zazwyczaj do zdarzenia prowadzi właśnie błąd konstrukcyjny lub zaniedbania w dokonywaniu przeglądów i konserwacji budynku.

Do wypadku związanego z oderwaniem się części budynku może dojść również w pracy. W jednej ze spraw poszkodowany pracował na stanowisku robotnika budowlanego. W dniu zdarzenia wykonywał czynności w zakresie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach warsztatów szkolnych na terenie firmy klienta. W pewnym momencie doszło do przygniecenia poszkodowanego przez oderwany komin wentylacyjny przytwierdzony do ściany. Na miejscu zdarzenia obecna była policja, a postępowanie karne prowadzone w sprawie zostało umorzone z uwagi na brak możliwości postawienia zarzutu zaniedbania kierownictwu przedsiębiorstwa, w którym pracował poszkodowany oraz w którym wykonywana była praca.

Zespół powypadkowy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wskazał, że do zdarzenia doszło na skutek odklejenia się od ściany niewłaściwie wmurowanego komina wentylacyjnego i jego upadek na poszkodowanego. Pracownik został przewieziony w dniu zdarzenia do szpitala, gdzie zdiagnozowano obrażenia ciała w postaci: złamania nasady dalszej przedramienia lewego z raną nadgarstka, złamania podudzia lewego, stłuczenia głowy, klatki piersiowej oraz miednicy, a także potłuczeń ogólnych. W związku z powyższym pełnomocnik poszkodowanego zwrócił się o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela właściciela budynku. Po przeprowadzeniu postępowania łącznie przyznana została kwota ponad 20.000 zł, jednakże postępowanie jest nadal kontynuowane i ostateczna wysokość świadczeń będzie wyższa.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz