Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za słup na działce

Mam pytanie dotyczące słupa wysokiego napięcia stojącego na naszej nieruchomości. Ostatnio mąż przeczytał w Internecie, że można uzyskać odszkodowanie. Co mogę zrobić?

Przepisy dotyczące służebności przesyłu, bo tego dotyczy opisywane przez Panią pytanie, zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego w 2008 roku. Zgodnie z przepisami nie chodzi tylko o linie wysokiego napięcia, ale wszelkie konstrukcje, urządzenia lub instalacje służące do doprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.

Podstawą ustalenia służebności powinna być umowa pomiędzy przedsiębiorstwem przesyłowym a właścicielem nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego, która między innymi powinna szczegółowo określać wysokość i zasady płacenia wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. W rzeczywistości często takie urządzenia stoją na nieruchomości bez zgody jej właściciela, co w określonych przypadkach może stanowić podstawę do żądania zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Niektóre z nasuwających się pytań to: co zrobić, gdy przedsiębiorca przesyłowy odmawia zawarcia umowy lub gdzie można sprawdzić, czy umowa z przedsiębiorstwem przesyłowym została już podpisana. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących służebności przesyłowej członkowie CDO24 mogą uzyskać, dzwoniąc na Infolinię CDO24. Ponadto Centrum Ochrony Prawnej CDO24 prowadzi swoim członkom w ramach ochrony prawnej między innymi ich indywidualne sprawy dotyczące służebności przesyłowej zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przedsądowym. Służebność przesyłu może być ustanowiona w drodze umowy, natomiast jeżeli przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości nie wyrażają woli zawarcia umowy, to służebność przesyłu można ustanowić w drodze orzeczenia sądowego. Natomiast zgodnie z art. 352 § 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo przesyłowe może również uzyskać służebność przesyłu w drodze zasiedzenia, jeżeli  przez okres nie krótszy niż 20 lat korzystał z takich urządzeń, jakby ta służebność mu przysługiwała, ale jeżeli przedsiębiorca działał w złej wierze, to okres ten wydłuża się do co najmniej 30 lat. Odpowiedzi na pytanie, czy nasza nieruchomość obciążona jest prawami osób trzecich, szukać należy przede wszystkim w księgach wieczystych.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że w określonych okolicznościach przedsiębiorstwa przesyłowe będą musiały wypłacić właścicielowi nieruchomości zarówno odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i to nawet do 10 lat wstecz, licząc od daty wniesienia pozwu, jak i wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Wiele przedsiębiorstw przesyłowych, chcąc uniknąć wypłacania wysokich kwot odszkodowań, proponuje właścicielom nieruchomości podpisanie umów ustanawiających służebności za odpowiednim wynagrodzeniem. Jednakże bardzo ważne jest, by takie umowy czytać z wielką ostrożnością lub skonsultować z prawnikiem, gdyż często zawierają klauzule, które wyłączają możliwość właściciela nieruchomości do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za lata poprzednie.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz