Solidar Śląsko Dąbrow

Odszedł Józef Kula

4 lipca odszedł Józef Kula, działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”,współzałożyciel Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, autor książki „Zapiski internowanego”.
 
– On „Solidarność” miał w sercu. Do końca pozostał wierny ideałom „S” – tak Józefa Kulę wspomina Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia  Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Cieszył się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. W każdym widział dobro. Był człowiekiem bardzo religijnym, ciepłym, prawdomównym i prostolinijnym. Swoich przekonań nie ubierał w piękne słowa. Mówił to, co myśli. Dla niego „tak” znaczyło „tak”, „nie” znaczyło „nie” – dodaje Eugeniusz Karasiński. 
 
Józef Kula urodził się 5 listopada 1931 roku w Chwałowicach. W niezależną działalność zaangażował się w 1980 roku, jako jeden z założycieli, a następnie przewodniczący „Solidarności” w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach. 
 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był dwukrotnie internowany. Przetrzymywano go w obozach odosobnienia m.in. w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach i Zabrzu-Zaborzu. Po wyjściu na wolność w sierpniu 1982 roku zaangażował się w działalność podziemnej „Solidarności”, m.in. kolportował prasę i ulotki. SB inwigilowała go i wielokrotnie przesłuchiwała do 1987 roku. W lutym 1988 roku Józef Kula uczestniczył w Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „Solidarność z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. Rok później wziął udział w Zgromadzeniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.
 
W wolnej Polsce aktywnie angażował się w działalność społeczną. W latach 1989–1991 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach. Był także m.in. członkiem Zarządu Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Żorach. W 1996 roku ukazała się książka „Zapiski internowanego”, w której Józef Kula opisał swoje przeżycia z obozów odosobnienia.
 
W latach 1994–2003 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. W 2007 roku Józef Kula został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda uhonorował go Krzyżem Wolności i Solidarności.

8 lipca w kościele św. Stanisława w Suszcu odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Józefa Kuli . Zmarły spoczął na cmentarzu parafialnym.

 
ak
źródło foto: IPN
 

Dodaj komentarz