Solidar Śląsko Dąbrow

Odpowiedzialność właściciela parkingu

Odpowiedzialność właściciela parkingu za samochody lub rzeczy w nim pozostawione zależy od rodzaju parkingu, a tym samym rodzaju umowy, którą będzie zawierał właściciel parkingu z osobą pozostawiającą pojazd na parkingu. W życiu codziennym spotykamy wiele oznaczeń parkingów. Możemy spotkać parkingi strzeżone, niestrzeżone, odpłatne, nieodpłatne, dozorowane, hotelowe, czy po prostu znak drogowy z białą literą P na niebieskim polu. Choć wiele osób nie zwraca uwagi na oznaczenie parkingu, to właśnie rodzaj zawieranej umowy decydował będzie o tym, czy właściciel parkingu będzie ponosił odpowiedzialność za pozostawiony pojazd, czy nie.

Najbezpieczniejszym jest parking strzeżony, gdyż dochodzić tu będzie do zawarcia umowy przechowania rzeczy, wedle której przechowawca będzie odpowiedzialny nie tylko za kradzież pojazdu lub jego uszkodzenie przez osobę trzecią (np. porysowanie gwoździem drzwi), ale również za kradzież rzeczy z zaparkowanego pojazdu (przykładowo radia lub nawigacji). Natomiast odpowiedzialność za pozostawiony w samochodzie bagaż będzie ponosił jedynie wtedy, „gdy przechowawca przyjął pojazd, wiedząc o umieszczeniu w nim rzeczy nie służących do jego zwykłego używania” (orzeczenie SN z 15 stycznia 1998 r.).

Właściciel parkingu nie może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez stosowanie w regulaminie zastrzeżeń, że nie odpowiada on za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na takim parkingu. „Tego rodzaju zastrzeżenia jako sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem określającym istotę przechowania, są nieważne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 1997 r., sygn. akt I ACa 429/97). Parking strzeżony powinien spełniać kilka warunków. Musi być oznaczony jako „parking strzeżony” oraz powinien być wyposażony w takie elementy jak: ogrodzenie, szlabany, monitoring, zabezpieczenia elektroniczne, bramy, kolczatki przy szlabanie wyjazdowym, czy budki dla obsługi parkingu. Ponadto przy przyjmowaniu pojazdu jego właściciel powinien otrzymać kwit z potwierdzeniem przynajmniej marki i modelu samochodu oraz jego numeru rejestracyjnego.

W przypadku parkingu niestrzeżonego lub dozorowanego dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego, jednak treścią takiej umowy nie będzie obowiązek pilnowania samochodu. Właściciel parkingu nie będzie odpowiadał za kradzież lub uszkodzenie pojazdu przez osobę trzecią. Jego odpowiedzialność ograniczać się będzie jedynie do utrzymania parkingu w bezpiecznym stanie. Zatem będziemy mogli dochodzić odszkodowania, gdy przykładowo pojazd zostanie uszkodzony przez spadający sopel z budki strażniczej na parkingu lub przez spadającą gałąź z rosnącego na parkingu drzewa, ale już nie, gdy osoba trzecia zbije reflektor w samochodzie.

Natomiast, powołując się na orzeczenia Sądu Najwyższego, można wnioskować, że nawet jeżeli parking nie będzie oznaczony jako „strzeżony”, a na terenie parkingu ulokowane zostaną urządzenia pozwalające właścicielowi pojazdu na ocenę, że „samochody są cały czas pilnowane przez obsługę parkingu (dozorowane) lub monitorowane oraz dodatkowo będzie następowała identyfikacja pojazdu (np. poprzez wydawanie kwitu zawierającego numer rejestracyjny i model pojazdu) to w efekcie rozumiane będzie to jako dorozumiane przyjęcie pojazdu na przechowanie i traktowane będzie równoznacznie z prowadzeniem parkingu strzeżonego (wyrok Sądu Najwyższego z 13 maja 2005 r., sygn. akt I CK 675/04 oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 1999 r., sygn. akt I ACa 962/98).

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz