Solidar Śląsko Dąbrow

Odmrożenie płac w ZUS

100 zł podwyżki dla każdego pracownika i dodatkowe 50 zł na etat w formie uznaniowej  to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego zawartego przez związki zawodowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z zarządem tej instytucji. To pierwsze podwyżki w ZUS od niemal 6 lat.

Wyższe wynagrodzenia trafią na konta pracowników pod koniec kwietnia wraz z wyrównaniem od początku roku. – Przez te wszystkie lata, w których nasze pensje stały w miejscu, ich realna wartość z powodu inflacji znacząco spadła. Dlatego trudno uznać wysokość tych podwyżek za zadowalającą. Niemniej jednak wreszcie coś się ruszyło. To krok w dobrym kierunku – mówi Damian Eksterowicza, przewodniczący Solidarności w ZUS w Chorzowie.

Jak podkreśla, podczas negocjacji zapisów porozumienia płacowego prezes ZUS zobowiązała się do przeanalizowania funduszu płac w tej instytucji i powrotu do rozmów płacowych, jeśli uda się wygospodarować środki na kolejną transzę podwyżek. Negocjacje ze związkami zawodowymi w tej kwestii mają się rozpocząć we wrześniu.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym 31 marca, 100 zł brutto podwyżki otrzymają wszyscy pracownicy ZUS. Pozostałe 50 zł na etat zostanie rozdysponowane przez przełożonych wśród pracowników. Maksymalna kwota podwyżki dla jednego pracownika nie może przekroczyć 250 zł brutto. – Uznaniowa część wzrostu wynagrodzeń będzie przyznawana w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Będziemy pilnować, aby te pieniądze zostały podzielone sprawiedliwie. Dodatkowo w ZUS w Chorzowie uzgodniliśmy, że podwyżki zostaną połączone z awansami części pracowników na wyższe stanowiska – podkreśla Eksterowicz.

Środki finansowe na wzrost płac pracowników ZUS nie pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli składek odprowadzanych przez ubezpieczonych, tylko z środków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie zakładu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudnia 45 tys. pracowników 20 proc. z nich zarabia poniżej 2 tys. zł brutto.

łk
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz