Solidar Śląsko Dąbrow

Odeszła Maria Szcześniak

16 czerwca w Chorzowie w wieku 55 lat zmarła Maria Szcześniak, działaczka „Solidarności” i dziennikarka Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego. Autorka książki „Idź i zabij”, poświęconej procesowi członków plutonu specjalnego ZOMO, którzy 16 grudnia 1981 roku brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek.
 
W latach 80-tych, podczas studiów dziennikarskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Maria Szcześniak współpracowała z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W 1989 roku została zatrudniona w Biurze Prasowym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Po rozpoczęciu pracy na ponad rok została oddelegowana do Dziennika Zachodniego, na łamach którego pisała o „S”. Po powrocie do ZR była dziennikarką Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez śląsko-dąbrowską „Solidarność”, a następnie Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego. Współpracowała także z Gazetą Górniczą.
 
Swoją pracę zawodową poświęciła relacjonowaniu procesu byłych członków plutonu specjalnego ZOMO, którzy 16 grudnia brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. Jej relacje z rozpraw publikowane były także m.in. w Tygodniku Solidarność oraz w Radiu Maryja. W 1999 roku wydała książkę „Idź i zabij”, w której wykorzystała materiały i zdjęcia z procesu. Za tę publikację otrzymała Literacką Nagrodę „Solidarności” – Książka Roku 1999 w kategorii dokument. Maria Szcześniak była także związana z kopalnią Wujek. Pełniła funkcję rzecznika prasowego Komitetu Budowy Pomnika ku czci Górników KWK Wujek oraz Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 roku. 
 
W latach 1998–2002 była członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz delegatką na zjazd krajowy związku.
 
W 2000 roku, po śmierci mamy zaczęła chorować. Jej stan zdrowia cały czas się pogarszał. Od 2007 roku przebywała na rencie. 
 
23 czerwca Maria Szcześniak spoczęła na cmentarzu przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.
 
aga
 

Dodaj komentarz