Solidar Śląsko Dąbrow

Odejdą ze spółki, ale z gwarancjami pracy

200 pracowników odejdzie ze spółki Alstom Konstal w Chorzowie do połowy 2015 roku. Jest to podyktowane brakiem zamówień na drugie półrocze. – Ale już wiadomo, że ci ludzie zostaną przejęci przez agencję pracy Work Servis. Gwarantuje im to umowa zawarta pomiędzy zarządem Alstomu a agencją – informuje Karol Pluszczyk, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Redukcją zatrudnienia w spółce dotyczy tylko pracowników z umowami na czas określony. W celu zniwelowania społecznych skutków zwolnień, zarząd spółki wynegocjował z agencją Work Service porozumienie o przejęciu przez nią wszystkich zwalnianych osób. Warunki przejęcia pozytywnie zaopiniowała zakładowa Solidarność i pozostałe organizacje związkowe z Alstomu. – To naprawdę korzystna umowa. Cieszymy się, że ci ludzie będą mieli pracę, że nie trafią na bruk – mówi Karol Pluszczyk.

W Agencji Work Service pracownicy odchodzący z Alstom Konstal zatrudnieni zostaną na czas nieokreślony. Będą mieli zagwarantowane takie same jak w Alstomie stawki osobistego zaszeregowania oraz premie. Umowa przewiduje też ich powrót do spółki w przypadku wzrostu zamówień.

Pluszczyk informuje, że do połowy roku pracę w Alstomie straci również 170 pracowników z firm zewnętrznych. – Oni też będą mieli możliwość zatrudnienia się w agencji, ale większość z nich postanowiła szukać pracy na własną rękę. Nie powinni mieć problemów, bo to wysokiej klasy spawacze z wieloma uprawnieniami – podkreśla przewodniczący.

Pracę w agencji Work Service podejmie blisko 100 członków zakładowej Solidarności. Karol Pluszczyk zapewnia jednak, że nie zostaną pozbawieni ochrony związku. – W Work Service działa Solidarność koordynowana przez związkowców z Huty Batory. Już nawiązaliśmy z nimi współpracę. Uzgodniliśmy, że wspólnie będziemy się opiekowali naszymi członkami. Przecież my musimy wiedzieć, co się z nimi dalej będzie działo – mówi Karol Pluszczyk.

Alstom Konstal zatrudnia 1000 pracowników. Spółka specjalizuje się w produkcji taboru szynowego.

bg

 

Dodaj komentarz