Solidar Śląsko Dąbrow

Od lutego nowe przepisy dotyczące handlu w niedziele

1 lutego zacznie obowiązywać nowelizacja uszczelniająca ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Jej celem jest wyeliminowanie możliwości obchodzenia przepisów przez sieci handlowe. Zmiany w prawie to efekt starań handlowej „Solidarności”.

– Ta nowelizacja przywróci setkom tysięcy pracowników prawo do wolnej od pracy niedzieli, czyli, innymi słowy, przywróci sens całej ustawy, która w ubiegłym roku stała się kompletną fikcją. Niemal wszystkie sieci handlowe wykorzystały lukę w prawie i otworzyły swoje sklepy w niedziele – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Ustawa uszczelniająca ograniczenie handlu w niedziele została uchwalona przez Sejm we wrześniu zeszłego roku. W październiku podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja stała się konieczna z powodu coraz powszechniejszego zjawiska obchodzenia przez sieci handlowe ograniczeń w niedzielnym handlu. Taką furtkę pozostawił zapis w ustawie w zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadziły w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskały status placówki pocztowej i mogły prowadzić działalność w niedziele. Jak podkreśla Alfred Bujara, wyjątku dotyczącego placówek pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy przygotowanym przez „Solidarność”. Został on wprowadzony w trakcie prac parlamentarnych nad projektem, mimo sprzeciwu „S”.

Zgodnie z nowelizacją prowadzić działalność w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług pocztowych, a nie handlem. Przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów netto danej placówki.

Uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to niewątpliwy sukces handlowej „Solidarności”. Istnieje jednak obawa, że jest to jedynie chwilowe zwycięstwo. – Odbieramy wiele sygnałów, że sieci handlowe przy pomocy najlepszych kancelarii prawnych intensywnie szukają nowych sposobów na omijanie przepisów. To czy im się to uda, czy nie zależy przede wszystkim od sprawności państwa polskiego. To będzie sprawdzian, czy nasze państwo jest w stanie egzekwować respektowanie przepisów prawa, czy jednak zagraniczne korporacje są silniejsze i mogą robić w Polsce, co im się podoba – podkreśla Bujara.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: commons.wikimedia.org/Tiia Monto