Solidar Śląsko Dąbrow

Od lipca wyższe płace w PKP PLK

817 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosną od 1 lipca wynagrodzenia w spółce PKP PLK. Podwyżkę wynegocjowały organizacje związkowe, m.in. kolejarska „Solidarność”. To najwyższy wzrost płac w historii firmy.

Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zaznacza, że na tę kwotę podwyżki składa się wzrost stawek zasadniczych oraz dodatków zagwarantowanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Stanowią one przeciętnie ok. jednej trzeciej wynagrodzenia danego pracownika. Sama płaca zasadnicza wzrośnie średnio o 520 zł brutto na pracownika.

Porozumienie płacowe między stroną związkową i pracodawcą podpisane zostało 2 czerwca. Wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników do 10 sierpnia. – Większość pracowników jest zadowolona. Wynegocjowaliśmy najwyższe podwyżki w historii firmy, ale trzeba też pamiętać, że koszty życia cały czas rosną – mówi szef „Solidarności” w PKP PLK.

Podczas rozmów uzgodniono, że podwyżka stawek zasadniczych nie może być niższa niż 250 zł brutto i wyższa od 800 zł brutto. – „Solidarność” proponowała zawężenie tych kwot, z kolei pracodawca nalegał, by minimalna podwyżka płacy zasadniczej wyniosła 150 zł. Musieliśmy pójść na kompromis – zaznacza Henryk Sikora. Jak wyjaśnia, o wysokości konkretnych kwot podwyżek dla poszczególnych pracowników zdecydują przełożeni według zasad uzgodnionych ze związkami. – Pod uwagę będzie brane obciążenie pracą i zakres odpowiedzialności. W PKP PLK jest wiele grup zawodowych, nie mówiąc już o tym, że nawet na tych samych stanowiskach obciążenie pracą jest zróżnicowane w zależności od lokalizacji – dodaje.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zajmuje się m.in. utrzymaniem infrastruktury kolejowej. W 29 zakładach wchodzących w jej skład zatrudnionych jest ok. 38 tys. pracowników. Trzy z nich działają w województwie śląskim: w Sosnowcu, Tarnowskich Górach oraz w Częstochowie.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/AdziaK/CC BY-SA 4.0